Czy przydatne?

Co to jest Leksyka

Co oznacza LEKSYKA: słownictwo danego języka, zestaw wszystkich wyrazów istniejących iużywanych poprzez członków danej społeczności, tworzących mechanizm leksykalny języka, mający spore możliwości stałego powiększania zasobu słownikowego, na przykład wzbogacany poprzez zapożyczenia wyrazów obcych. Zapożyczenia czes. (bohemizmy) zXIII-XIV wieku: kościół (czes. kostel, z łaciny castellum), ołtarz (czes. oltř, z łaciny altre), msza (czes. mše, z łaciny missa), małżonka (czes. manželka); zj. wł., tureckiego (lata 20. XVI w.), dotyczące sztuki, mody, ogrodów, kuchni ibankowości, na przykład bankiet, kalafior, marcepan, szpada, tort; współcześnie (XX w.) dzięki środkom masowego przekazu (radio, prasa, telewizja iinternet) słownictwo bardzo błyskawicznie wzbogaca język zapożyczeniami zj. z angielskiego: (na przykład city center, marketing, joint venture, dealer)
Wyraz Lermontow Michaił:
Co znaczy podwójnie zsyłany na Kaukaz za wiersze polit.: Na zgon Puszkina (1837) iPojedynek (1840); mistrz ros. oryginalnej liryki pesymistycznej. Inicjalne utwory L. nasycone są romantycznym buntem leksyka co znaczy.
Wyraz Laokoon:
Co znaczy Apollina, brat Anchizesa, przestrzegał rodaków przed wprowadzeniem do Troi pozostawionego poprzez Greków drewnianego konia. Wg Wergiliusza L. miał wypowiedzieć słynne słowa Boję się Danaów [Greków leksyka krzyżówka.
Wyraz Le Brun Andrzej:
Co znaczy pochodzenia franc.-flamandzkiego, przedstawiciel klasycyzmu, wlatach 1768- 95 nadworny twórca króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na jego zamówienie wykonał do Zamku Królewskiego i do pałacu leksyka co to jest.
Wyraz Ludomania, Chłopomania:
Co znaczy iobyczajowości sfer artystycznych przełomu XIX iXX w. objawiające się szczególnym zainteresowaniem wsią ijej mieszkańcami. Zauroczenie malowniczością wsi, zwyczajami istrojami stworzyło uzasadnienie leksyka słownik.
Wyraz Living Theatre, The:
Co znaczy wNowym Jorku poprzez J. Becka iJ. Molinę teatr alternatywny; jedna znajbardziej znacznych grup kultury alternatywnej. Artysty L.T. byli zafascynowani B. Brechtem imożliwościami przemian samego teatru leksyka czym jest.

Czym jest leksyka znaczenie w Słownik pisownia L .

  • Dodano:
  • Autor: