Czy przydatne?

Co to jest Proza

Co oznacza PROZA: teksty lit. objaśniane wyrażeniem: "mowa niewiązana", rodzaj w lit. w okolicy dramatu i liryki. Istotną rolę w p. grają poznawcza i impresywno-ekspresywna funkcja języka, odkrywająca swoje możliwości artystyczne, będące indywidualnym metodą mówienia, wypowiadania się autora w zależności od rozwoju jego świadomości lit. i historii literatury; w klasycyzmie (XVIII w.) wykształciły się małe formy gatunkowe, na przykład mowy, biografie, historiografie w okolicy noweli, facecji, powiastki, listów, anegdoty, bajki, regularnie jako fragmenty utworów większych w różnych kontekstach; p. szczególnie faworyzowana poprzez spore formy narracyjne w lit. XIX w

Czym jest proza znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pantomima:
Co znaczy Widowisko sceniczne przekazywane dzięki ruchu, gestu wprzestrzeni; przedmioty p. były wpokazach sprawnościowych, wtańcu, wteatrze dramatycznym. Wstarożytnym Rzymie nastąpił rozrost sztuki proza.
Wyraz Poemat Satyrowy:
Co znaczy monologu bohatera, reprezentujący parenetyczną lit., wktórym zamieszkujący lasy Satyr, znalazłszy się pośród społeczności ludzkiej, poddaje krytyce zaobserwowane niedostatki życia obyczajowego proza.
Wyraz Pynchon Thomas:
Co znaczy z czołowych artystów postmodernizmu. Jego proza jest eksperymentalną mieszanką realizmu i fantastyki, wiele w niej mistyfikacji lit. i parodii. Zamierzeniem autora jest odtworzenie chaosu i absurdu proza.
Wyraz Palatalizacja:
Co znaczy zmiękczenie spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej znią samogłoski (przeważnie przedniej). Językoznawstwo słowiań. rozróżnia trzy p. tylnojęzykowych k, g, h, które dokonały się jeszcze wokresie proza.
Wyraz Pieta:
Co znaczy przedstawienie Matki Boskiej cierpiącej nad ciałem Chrystusa złożonym na jej kolanach. P. wprowadzona do rzeźby imalarstwa wNiemczech na pocz. XIV w. rozpowszechniła się wcałej Europie proza.