Czy przydatne?

Co to jest Larousse Librairie Larousse

Co oznacza LAROUSSE, LIBRAIRIE LAROUSSE: najstarsze inajwiększe franc. wydawnictwo encyklopedyczno-słownikowe, mające swe filie we Włoszech, Hiszpanii iAmeryce z łaciny, założone wParyżu (1852) poprzez P.A. Laroussea iA. Boyera. Największe encyklopedie L.: Grand Larousse encyclopdique (t. 1-13, 1960-81) iGrande encyclopdie Larousse (t. 1-23, 1970-81), ponadto znane na całym niemal świecie słowniki encyklopedyczne, wtym specjalistyczne, dla dzieci imłodzieży, albumy. Aktualnie oprócz książek wydawnictwo L. produkuje irozpowszechnia płyty ikasety do edukacji języków

Czym jest Larousse, Librairie Larousse znaczenie w Słownik pisownia L .

Wyraz Literatura Łagrowa:
Co znaczy zradzieckimi obozami koncentracyjnymi iwięzieniami (w przeciwieństwie od lit. zobozów hitlerowskich, aczkolwiek mają cechy wspólne); stanowi odrębny typ literatury, który ma historię, poetykę larousse, librairie larousse.
Wyraz La Fontaine Jean De:
Co znaczy bajkopisarz, tłumacz, członek Akademii Francuskiej. Znawca imiłośnik lit. antycznej i F. Rabelaisgo, G. Boccaccia iL. Ariosta, zadebiutował przekładem Eunucha Terencjusza (1654). Od ulubionych larousse, librairie larousse.
Wyraz Luter Marcin, Martin Luther:
Co znaczy ireformator religijny, wystąpił przeciwko ogłoszonej poprzez papieża Leona X sprzedaży odpustów na rzecz budowy bazyliki Św. Piotra. Ogłosił 95 tez (Wittenberga, 1517) krytykujących nadużycia władz larousse, librairie larousse.
Wyraz Lehr-Spławiński Tadeusz:
Co znaczy slawista, polonista, związany zuniwersytetem poznańskim (od 1919) ilwowskim (1922), prof. filologii słowiań. na UJ (1929-62), badacz fonetyki prasłowiańskiej, autor znakomitych dzieł zhist. języka larousse, librairie larousse.
Wyraz Liczba:
Co znaczy kultur l. jest nosicielem symboliki owielkim bogactwie znaczeń; kategoria gramatyczna l. jest wspólna odmiennym częściom mowy; wgramatycznym znaczeniu l. to jeden zszeregów form fleksyjnych, jest to larousse, librairie larousse.