Czy przydatne?

Co to jest Kontekst

Co oznacza KONTEKST: 1) k. językowy, tekst, zktórego pochodzi dany słowo, zwrot, wyrażenie albo okoliczności występowania wyrazu, wpływający modyfikująco na jego funkcję semantyczną albo składniową, na przykład słowo klucz wk. klucz wiolinowy, klucz Dawidowy, powieść zkluczem, klucz do kwestie, klucz do otwierania kłódek; 2) k. literacki, zespół warunków determinujących genezę, analizę iinterpretację dzieła lit.; k. dzieła lit. mogą być między innymi okoliczności hist.-lit., poetyka, moda lit., estetyka, świadomość narod., ideały, filozofia isztuki piękne; 3) k. kulturowy - całokształt uwarunkowań kulturowych, wktórym jakieś zdarzenie występuje, ważny zpunktu widzenia interpretacji dzieła, na przykład ujęcie historyczne ikulturowe epoki, które pozwala poznać treści, okoliczności, mity, symbole, zależności kulturowe, wktórych owo dzieło powstało
Wyraz Kaden Bandrowski Juliusz:
Co znaczy iprozaik. Działalność publicystyczną zaczął jako korespondent prasy krajowej wBelgii, w1914 wstąpił do Legionów, był adiutantem J. Piłsudskiego ikronikarzem IBrygady. Współpracował zdziennikami Głos kontekst co to jest.
Wyraz Kosuth Joseph:
Co znaczy ztwórców sztuki konceptualnej; organizator wystawy Open Exhibition Normal Art , będącej pierwszym manifestem tej sztuki. Autor znacznych prac iwypowiedzi teoretycznych, między innymi Robota, Twórca kontekst definicja.
Wyraz Kozioł Urszula:
Co znaczy powieściopisarka, red. działu lit. miesięcznika Odra (od 1972). Debiutowała arkuszem poetyckim Gumowe klocki (1957). Kolejne tomy poetki to między innymi Wrytmie korzeni (1963), Smuga ipłomień (1965 kontekst co znaczy.
Wyraz Kultura:
Co znaczy dorobku materialnego iduchowego ludzkości, ogół zasad, reguł, sposobów działania iwytworów ludzkiej pracy i twórczości, nagromadzone wprocesie hist. rozwoju człowieka; 2) ogół materialnych iduchowych kontekst słownik.
Wyraz Kubiak Zygmunt:
Co znaczy lit. gr., rzym. iang. Debiutował w1949 jako krytyk lit. na łamach Dziś iJutro . Wl. 1956-59 współred. Tygodnika Powszechnego . Tłumaczył między innymi dzieła Homera, Sofoklesa, św. Augustyna, G.G kontekst znaczenie.

Czym jest kontekst znaczenie w Słownik pisownia K .

  • Dodano:
  • Autor: