Czy przydatne?

Co to jest Sztuka Konceptualna

Co oznacza KONCEPTUALNA SZTUKA: konceptualizm, sztuka pojęciowa; nazwa po raz pierwszy została użyta poprzez H. Flynta w1961 r., azastosowana w1967 r. poprzez S. Le Witta (jednego znajwybitniejszych przedstawicieli minimal-artu). Rozwinęła się wdużej mierze dzięki działalności amer. marszanda S. Siegelauba ijego galerii. Definicją k.sz. ustala się szeroki region zjawisk artystycznych ocharakterze awangardowym, szczególnie zl. 60. i70. XX w., wktórych ważną funkcję pełni intelekt. Nurt ten wsztuce obejmuje zarazem rozważania teoretyczne, obiekty sztuki, anawet realizację dzieła zapisaną jako koncepcja. Wmiejsce dzieła sztuki stawia problem sztuki (B. Vautier). Zakłada sposobność istnienia dzieła wformie akcji, działania albo procesu twórczego, bez konieczności skończonego efektu. Twórcom k.chodziło ozwrócenie uwagi na aspekt myślowy, na refleksję zarówno nad sztuką, jak inad rzeczywistością. Wradykalnej formie k.sz. negowała materialne wartości dzieła, co między innymi dało dzieła sztuki niemożliwej. Kluczowymi przedstawicielami k.sz. byli J. Kosuth, D. Huebler, R.Barry, S. Le Witt, R. Morris, O. Kawara, T. Atkinson, M. Baldwin iin

Czym jest konceptualna sztuka znaczenie w Słownik pisownia K .