Czy przydatne?

Co to jest Sztuka Konceptualna

Co oznacza KONCEPTUALNA SZTUKA: konceptualizm, sztuka pojęciowa; nazwa po raz pierwszy została użyta poprzez H. Flynta w1961 r., azastosowana w1967 r. poprzez S. Le Witta (jednego znajwybitniejszych przedstawicieli minimal-artu). Rozwinęła się wdużej mierze dzięki działalności amer. marszanda S. Siegelauba ijego galerii. Definicją k.sz. ustala się szeroki region zjawisk artystycznych ocharakterze awangardowym, szczególnie zl. 60. i70. XX w., wktórych ważną funkcję pełni intelekt. Nurt ten wsztuce obejmuje zarazem rozważania teoretyczne, obiekty sztuki, anawet realizację dzieła zapisaną jako koncepcja. Wmiejsce dzieła sztuki stawia problem sztuki (B. Vautier). Zakłada sposobność istnienia dzieła wformie akcji, działania albo procesu twórczego, bez konieczności skończonego efektu. Twórcom k.chodziło ozwrócenie uwagi na aspekt myślowy, na refleksję zarówno nad sztuką, jak inad rzeczywistością. Wradykalnej formie k.sz. negowała materialne wartości dzieła, co między innymi dało dzieła sztuki niemożliwej. Kluczowymi przedstawicielami k.sz. byli J. Kosuth, D. Huebler, R.Barry, S. Le Witt, R. Morris, O. Kawara, T. Atkinson, M. Baldwin iin

Czym jest konceptualna sztuka znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Kwiatkowski Jerzy:
Co znaczy lit., znakomity znawca lit. franc. XX w.; współpracował z Twórczością (1954-70), Życiem Literackim (1958-63), Współczesnością (do 1978), członek IBL PAN, prof. UJ, uniwersytetu wClermont-Ferrand konceptualna sztuka.
Wyraz Kandinsky Wassily:
Co znaczy igrafik, teoretyk sztuki, zajmował się także pisaniem utworów scenicznych, opowiadań ipoematów. Do Iwojny światowej działał itworzył w pierwszej kolejności wBerlinie iMonachium należąc do różnych konceptualna sztuka.
Wyraz Kuśniewicz Andrzej:
Co znaczy dyplomata, żołnierz, laureat wielu nagród lit., członek Akademii Goncourtów wParyżu. Debiutował poematem Słowa onienawiści (1956), pozostały majątek poetycki to zbiorki Diabłu ogarek (1959), Czas konceptualna sztuka.
Wyraz Kochanowski Jan, Joannes Cochanovius:
Co znaczy jako pierwszy piszący polszczyzną lit., którego twórczość inspirowana była silnie antykiem. Pochodził zrodziny ziemiańskiej herbu Korwin. K. odbył studia uniwersyteckie między innymi wAkademii konceptualna sztuka.
Wyraz Kamiński Aleksander, Pseud. Juliusz Górecki:
Co znaczy historyk, działacz harcerski, wczasie okupacji należał do ścisłego kierownictwa Szarych Szeregów. Wl. 1939-44 był redaktorem Biuletynu Informacyjnego i dowódcą organizacji Małego Sabotażu Wawer (1940 konceptualna sztuka.