Czy przydatne?

Co to jest Dionizy Franciszek Kniaźnin

Co oznacza KNIAŹNIN FRANCISZEK DIONIZY: pisarz, tłumacz, sekretarz i nadworny pisarz idramatopisarz A.K. Czartoryskiego. Debiutował w1773 publikując w"Zabawach Przyjemnych iPożytecznych" przekłady lit. iosobno Pieśni wszystkie Horacjusza przekładania różnych (1773). W dalszym ciągu wydał Bajki (1776), Erotyki (1779) ipieśni łacińskie Carmina (1781). Wdalszym okresie twórczości K. można dostrzec nurt patriotyczno-sentymentalny, który zaznacza się wtomie Poezje (1787-88), ludowo-patriotyczny woperach Cyganie (1786), Matka Spartanka (1786) i tragedii Hektor (1792). Część twórczości K. poświęca wizji tradycji narodowej isprawom odnowy państwie, to są utwory: Do wąsów, Na stoletni obchód zwycięstwa Jana III pod Wiedniem, Do Zgody, Na sejm 1788, Hejnał dziennie Trzeci Maja (1792). Ostatnim utworem pogrążającego się wchorobie psychicznej poety była katastroficzna rzecz opowstaniu kościuszkowskim Na rewolucję (1794). Jego twórczość uważana jest za wprowadzenie do epoki romantyzmu

Czym jest Kniaźnin Franciszek Dionizy znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Kochanowski Piotr:
Co znaczy Mikołaja, pisarz, tłumacz. Na jego losy wpłynęli stryj Jan imatka protestantka; studiował wKrólewcu (1583-86), wPadwie (1588-94), wNeapolu zetknął się zS. Reszką, zaprzyjaźnionym zT. Tassem. Od 1615 kniaźnin franciszek dionizy.
Wyraz Kurkowska Halina:
Co znaczy Zajmowała się słowotwórstwem, leksykografią, socjolingwistyką ikulturą języka, prof. UW, autorka książek nauk., między innymi Budowa słowotwórcza przymiotników polskich (1954), Stylistyka polska kniaźnin franciszek dionizy.
Wyraz Kontestacja:
Co znaczy sprzeciw, kwestionowanie zastanego, rozczarowanie pokolenia. Zdarzenie charakterystyczne na przykład dla okresu kontrkultury lat 60. XX w kniaźnin franciszek dionizy.
Wyraz Kronika:
Co znaczy wśredniowieczu gat. prozy historiograficznej, należą do niego opowieści odziejach przeszłych iwspółcz., wierne normalnie chronologii wydarzeń, łączące wiedzę źródłową zfikcją lit., polit kniaźnin franciszek dionizy.
Wyraz Komornicka Maria, Pseud. Włast, J. Nałęcz:
Co znaczy krytyk lit. Debiutowała Szkicami (1894), zawierającymi 4 opowiadania, gdzie nakreśliła portrety osobowości powszechnie uznawanych za dekadenckie; współautorka (wspólnie zW. Nałkowskim iC. Jellentą kniaźnin franciszek dionizy.