Czy przydatne?

Co to jest Ryszard Kapuściński

Co oznacza KAPUŚCIŃSKI RYSZARD: publicysta, dziennikarz. Współpracował ze "Sztandarem Młodych", "Polityką" i "Kulturą". Korespondent zagraniczny PAP (od 1962). Debiutował tomem reportaży obiedzie pol. prowincji Busz po polsku (1962). Światową sławę przyniosły mu reportaże zpodróży zagr., między innymi Kirgiz schodzi zkonia (1968) - oprzemianach wpd.-wsch. republikach ZSRR, Gdyby cała Afryka... (1969) - obraz zmierzchu kolonializmu, Chrystus zkarabinem na ramieniu (1975) - stosunki zAmeryki Śr. i Wojna futbolowa (1978) - opowieść naocznego świadka okonflikcie pomiędzy Salwadorem aHondurasem. Bestseller Cesarz (1978) przedstawia Etiopię wczasie rewolucji, jest jednocześnie alegorią stosunków wówczesnej Polsce. Szachinszach (1982) to reportaż zIranu ukazujący okres obalenia cesarstwa, Imperium (1993) jest opisem podróży po ZSRR wdobie pierestrojki, z kolei Heban (1998) zawiera zarejestrowane obrazy zAfryki. Reportaże K., doskonałe pod względem stylu, wiernie oddające szczegóły, odyskretnej itrafnej aforystyce, to wnikliwy dokument zmian społ.-polit. 2. poł. XX w

Czym jest Kapuściński Ryszard znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Kultura Masowa:
Co znaczy termin wprowadziła A. Kłoskowska (Kultura masowa. Krytyka iobrona); wznaczeniu ogólnym - definicja odnoszące się do zjawisk sztuki irozrywki, wykonywanych poprzez rozpowszechnianie identycznych kapuściński ryszard.
Wyraz Kowalska Anka:
Co znaczy powieściopisarka, redaktor Polskiego Radia wWarszawie, tygodnika Kierunki , Instytutu Wydawniczego PAX (od 1962), członek KOR-u(od 1977). Autorka zbioru wierszy Credo-najmniejsze (1960), Psalm kapuściński ryszard.
Wyraz Kontrapost:
Co znaczy posągu, harmonijny rozkład jego masy zrównomiernym rozłożeniem ciężaru na nogi; ustawienie iruch ciała rzeźby zależą od pozycji nogi obciążonej inieobciążonej. Miał szczególne uzasadnienie na kapuściński ryszard.
Wyraz Kalendarium:
Co znaczy biografistyki lit., ukazujący dzieje życia wybitnej osoby, artysty, dyplomaty, aktora wporządku chronologicznym (materiał ułożony jest wg dat); na przykład Z. Sudolskiego Mickiewicz. Opowieść kapuściński ryszard.
Wyraz Kromer Marcin:
Co znaczy humanista, prozaik, dyplomata, duchowny. Studiował wAkademii Krakowskiej, później we Włoszech (Padwa, Rzym, Bolonia, gdzie uzyskał doktorat), po powrocie do państwie (1545) był sekretarzem kancelarii kapuściński ryszard.