Czy przydatne?

Co to jest Językoznawstwo

Co oznacza JĘZYKOZNAWSTWO: odmiennie lingwistyka, edukacja ojęz. badająca jego budowę, postęp, mechanizm ifunkcjonowanie; j. diachroniczne (gr. dia = poprzez + chronos = czas) - zajmuje się badaniem pochodzenia iewolucji jęz.; j. synchroniczne (gr. syn = wspólnie + chronos = czas) - bada związki pomiędzy elementami jęz. współistniejącymi wdanym okresie; j. porównawcze - zajmuje się porównywaniem wybranych jęz., ustalaniem podobieństw iróżnic pomiędzy nimi, określa fakt ich pokrewieństwa, ustala przynależność do danej rodziny jęz., reguluje je; j. użytkowane - zajmuje się praktycznym zastosowaniem języka wróżnych dziedzinach życia społ.; j. matematyczne - teoria gramat. użytkowana do badania jęz. programowania mat., dział j. imatematyki stosujący wbadaniach jęz. sposoby mat., na przykład statystykę, teorię mnogości, logikę mat., teorię informacji; j.strukturalne - odmiennie j. funkcjonalne - uznaje, iż jęz. jest strukturą, zorganizowanym kodem komunikacyjnym

Czym jest językoznawstwo znaczenie w Słownik pisownia J .

Wyraz James Henry:
Co znaczy mieszkający wAnglii (od 1876). Konfrontował kultury Europy iAmeryki, w szczególności tradycję purytańskiego dogmatyzmu ieurop. relatywizmu moralnego. Jest autorem licznych opowiadań: Namiętny językoznawstwo.
Wyraz Johnson Eyvind Olof Verner:
Co znaczy Nagrody Nobla (1974), od 1957 członek Akademii Szwedzkiej. Debiut lit. to zestaw nowel opowiadających otrudnych czasach głodu ibiedy w trakcie Iwojny światowej. Inicjalna twórczość pisarza porusza językoznawstwo.
Wyraz Jung Carl Gustav:
Co znaczy ipsychiatra szwajc., od 1906 uczeń S. Freuda uznany poprzez niego za następcę, zktórym dość błyskawicznie przestał się wdociekaniach naukowych zgadzać. W1910 założył Międzynarodowe Towarzystwo językoznawstwo.
Wyraz Jamb:
Co znaczy wmetryce antycznej stopa wierszowa złożona zdwu głosek - krótkiej idługiej (U -), które tworzyły metrum jambiczne; wjęz. pol. rzadkie zestroje akcentowe, na przykład twój państwo językoznawstwo.
Wyraz Jurgielewiczowa Irena:
Co znaczy powieści dla dzieci imłodzieży, publikowała także prace społ.-pedagog., działaczka oświatowa, redaktor wydawnictwa Czytelnik . Początkową twórczość adresowała do najmłodszych dzieci, na przykład językoznawstwo.