Czy przydatne?

Co to jest Galilei Galileo Galileusz

Co oznacza GALILEUSZ, GALILEO GALILEI: wł. filozof, fizyk i astronom. Artysta metod badawczych w przyrodoznawstwie opartych na podstawach eksperymentalno-matematycznych. Prof. matematyki na uniwersytecie w Pizie (1589-92) i Padwie (1592-1610). Artysta teorii ruchu wahadła (1583), konstruktor wagi hydrostatycznej (1586) i termoskopu (lata 1592-1606). Prowadził obserwacje astronomiczne lunetą własnej konstrukcji. Odkrył 4 satelity Jowisza i opisał etapy planety Wenus. Zaobserwował góry na Księżycu, a w 1637 r. odkrył jego librację. Jest również odkrywcą plam słonecznych i faktu, iż Słońce obraca się wokół własnej osi. Mimo zakazania poprzez inkwizycję propagowania teorii heliocentrycznej wydał w 1682 dzieło: Dialog o dwu głownych układach świata: ptolemeuszowym i kopernikowym (wyd. pol. 1953), gdzie teorii geocentryzmu przeciwstawia heliocentryczne widzenie świata. W 1633 wyrokiem trybunału inkwizycji uznano dzieło za zabronione. Zmuszony do publicznego odwołania teorii Kopernika G. wypowiada słynne słowa: "eppur si muove" (jednak się porusza). Rozmowy i dowodzenia matematyczne z zakresu dwóch nowych zdolności (1638, wyd. pol. 1930) są zbiorem prac z zakresu mechaniki. W swych badaniach popierał doświadczenie jako podstawę wiedzy, aczkolwiek odcinał się od skrajnego empiryzmu. Głosił, że właściwym zadaniem edukacji jest ustalanie zależności pomiędzy współistnieniem, prawidłowością występowania a następstwami zdarzeń. Rozumowanie takie należy przeprowadzać na podstawie doświadczeniach i eksperymentach
Wyraz Gloger Zygmunt:
Co znaczy historyk, folklorysta; organizator i prezes Towarzystwa Krajoznawczego; zajmował się etnografią porównawczą. Zbieracz i wydawca pieśni i innych tekstów z zakresu pol. lit. ludowej. Wydał cenne galileusz, galileo galilei co znaczy.
Wyraz Gra Słów:
Co znaczy posługiwania się brzmieniowym podobieństwem pomiędzy słowami wcelu uwydatnienia ich znaczeń iwieloznaczności, podobieństw ikontrastów, na przykład Panie Jerzy, czy pan wierzy, iż na wieży włos się galileusz, galileo galilei krzyżówka.
Wyraz Głoska:
Co znaczy niepodzielna jednostka dźwiękowa w strukturze wypowiedzi danego jęz.; przy klasyfikacji bierze się pod uwagę 5 aspektów: układ wiązadeł głosowych, położenie podniebienia miękkiego i środkowej części galileusz, galileo galilei co to jest.
Wyraz Goldoni Carlo:
Co znaczy autor 200 komedii; reformator commedia dellarte. Głośniejsze sztuki: Mirandolina, Sługa dwóch panów, Awantury w Chioggi, Gbury, Uczciwa dziewczyna, Bankructwo, Gracz, Wachlarz, Kawiarenka wenecka galileusz, galileo galilei słownik.
Wyraz Gojawiczyńska Pola:
Co znaczy publicystka. Próbą debiutu była nowela Dwa fragmenty (1915) zaznaczona na konkursie Echa Pragi , jednak właściwym lit. debiutem jest zestaw nowel Powszedni dzień (1933) i powieść Ziemia Elżbiety galileusz, galileo galilei czym jest.

Czym jest Galileusz, Galileo Galilei znaczenie w Słownik pisownia G .

  • Dodano:
  • Autor: