Czy przydatne?

Co to jest Galilei Galileo Galileusz

Co oznacza GALILEUSZ, GALILEO GALILEI: wł. filozof, fizyk i astronom. Artysta metod badawczych w przyrodoznawstwie opartych na podstawach eksperymentalno-matematycznych. Prof. matematyki na uniwersytecie w Pizie (1589-92) i Padwie (1592-1610). Artysta teorii ruchu wahadła (1583), konstruktor wagi hydrostatycznej (1586) i termoskopu (lata 1592-1606). Prowadził obserwacje astronomiczne lunetą własnej konstrukcji. Odkrył 4 satelity Jowisza i opisał etapy planety Wenus. Zaobserwował góry na Księżycu, a w 1637 r. odkrył jego librację. Jest również odkrywcą plam słonecznych i faktu, iż Słońce obraca się wokół własnej osi. Mimo zakazania poprzez inkwizycję propagowania teorii heliocentrycznej wydał w 1682 dzieło: Dialog o dwu głownych układach świata: ptolemeuszowym i kopernikowym (wyd. pol. 1953), gdzie teorii geocentryzmu przeciwstawia heliocentryczne widzenie świata. W 1633 wyrokiem trybunału inkwizycji uznano dzieło za zabronione. Zmuszony do publicznego odwołania teorii Kopernika G. wypowiada słynne słowa: "eppur si muove" (jednak się porusza). Rozmowy i dowodzenia matematyczne z zakresu dwóch nowych zdolności (1638, wyd. pol. 1930) są zbiorem prac z zakresu mechaniki. W swych badaniach popierał doświadczenie jako podstawę wiedzy, aczkolwiek odcinał się od skrajnego empiryzmu. Głosił, że właściwym zadaniem edukacji jest ustalanie zależności pomiędzy współistnieniem, prawidłowością występowania a następstwami zdarzeń. Rozumowanie takie należy przeprowadzać na podstawie doświadczeniach i eksperymentach

Czym jest Galileusz, Galileo Galilei znaczenie w Słownik pisownia G .

Wyraz Gatunki Pograniczne:
Co znaczy pograniczu lit. pięknej i wypowiedzi publicystycznej, filoz., nauk., polit. albo krytyki. Początki kształtowania się g.p. sięgają XVIII w., gdy dynamicznie rozwijała się prasa, a wspólnie z nią galileusz, galileo galilei.
Wyraz Gra Słów:
Co znaczy posługiwania się brzmieniowym podobieństwem pomiędzy słowami wcelu uwydatnienia ich znaczeń iwieloznaczności, podobieństw ikontrastów, na przykład Panie Jerzy, czy pan wierzy, iż na wieży włos się galileusz, galileo galilei.
Wyraz Grochowiak Stanisław:
Co znaczy dramatopisarz, scenarzysta filmowy. Wlatach 1953-55 członek redakcji Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego . Od 1956 wWarszawie, pracownik Instytutu Wydawniczego PAX, również redakcji wielu pism galileusz, galileo galilei.
Wyraz Giraudoux Jean:
Co znaczy franc., dyplomata i publicysta, w okresie II wojny światowej współpracował z ruchem oporu. Autor licznych powieści, bardziej znany jako dramaturg. Współpracował z L. Jouvetem, który wystawiał i galileusz, galileo galilei.
Wyraz Grottger Artur:
Co znaczy Wmłodości za akwarelę Wjazd Franciszka Józefa do Lwowa dostał cesarskie stypendium umożliwiające mu studia. Malował obrazy hist. (na przykład Ucieczka Henryka Walezego, Zygmunt iBarbara, Modlitwa galileusz, galileo galilei.