Czy przydatne?

Co to jest Galilei Galileo Galileusz

Co oznacza GALILEUSZ, GALILEO GALILEI: wł. filozof, fizyk i astronom. Artysta metod badawczych w przyrodoznawstwie opartych na podstawach eksperymentalno-matematycznych. Prof. matematyki na uniwersytecie w Pizie (1589-92) i Padwie (1592-1610). Artysta teorii ruchu wahadła (1583), konstruktor wagi hydrostatycznej (1586) i termoskopu (lata 1592-1606). Prowadził obserwacje astronomiczne lunetą własnej konstrukcji. Odkrył 4 satelity Jowisza i opisał etapy planety Wenus. Zaobserwował góry na Księżycu, a w 1637 r. odkrył jego librację. Jest również odkrywcą plam słonecznych i faktu, iż Słońce obraca się wokół własnej osi. Mimo zakazania poprzez inkwizycję propagowania teorii heliocentrycznej wydał w 1682 dzieło: Dialog o dwu głownych układach świata: ptolemeuszowym i kopernikowym (wyd. pol. 1953), gdzie teorii geocentryzmu przeciwstawia heliocentryczne widzenie świata. W 1633 wyrokiem trybunału inkwizycji uznano dzieło za zabronione. Zmuszony do publicznego odwołania teorii Kopernika G. wypowiada słynne słowa: "eppur si muove" (jednak się porusza). Rozmowy i dowodzenia matematyczne z zakresu dwóch nowych zdolności (1638, wyd. pol. 1930) są zbiorem prac z zakresu mechaniki. W swych badaniach popierał doświadczenie jako podstawę wiedzy, aczkolwiek odcinał się od skrajnego empiryzmu. Głosił, że właściwym zadaniem edukacji jest ustalanie zależności pomiędzy współistnieniem, prawidłowością występowania a następstwami zdarzeń. Rozumowanie takie należy przeprowadzać na podstawie doświadczeniach i eksperymentach

Czym jest Galileusz, Galileo Galilei znaczenie w Słownik pisownia G .

Wyraz Górski Konrad:
Co znaczy lit., edytor iteoretyk tekstologii. Studiował prawo na uniwersytecie wDorpacie (1913-21), filologię polską na UW, slawistykę wPradze; był nauczycielem gimnazjalnym wPradze, habilitował się na UW galileusz, galileo galilei.
Wyraz Glosarium, Glosariusz:
Co znaczy glos opublikowanych w wydaniu niezależnym od pierwotnego zapisu. Tytułem Glosariusz opatrzone zostały 2 woluminy przypisków i uzupełnień do polonistycznego kształcenia opracowane poprzez zespół galileusz, galileo galilei.
Wyraz Gołubiew Antoni:
Co znaczy współzałożyciel pisma Żagary (1931), w latach 1934-36 współredagował pismo inteligencji kat. Pax . Debiutował powieścią Mądry na arenie (1935). W latach 1946-53 i od 1956 był członkiem redakcji galileusz, galileo galilei.
Wyraz Golding William Gerald:
Co znaczy angielskiego:, laureat Nagrody Nobla (1983). Sławę zyskał prowokującą twórczością, gdzie wątki realistyczne splatają się z symboliką i alegorią, a ludzkie słabości zostały groteskowo wyolbrzymione galileusz, galileo galilei.
Wyraz Gaszyński Konstanty:
Co znaczy tłumacz, emigrant, przyjaciel Z. Krasińskiego, wychowawca jego synów, autor między innymi liryki powstańczej Pieśni pielgrzyma polskiego (1833), Kontuszowych pogadanek i obrazków z szlacheckiego galileusz, galileo galilei.