Czy przydatne?

Co to jest Francesca Piero della, właśc. Piero di Benedetto dei Franceschi

Co oznacza FRANCESCA PIERO DELLA, WŁAŚC. PIERO DI BENEDETTO DEI FRANCESCHI: wł. rysownik i teoretyk sztuki, otworzył nowy rozdział w sztuce renesansu. Uczeń D. Veneziana, czerpał inspiracje także z prac Masaccia, Fra Angelica, koncepcje zaś teoretyczne L.B. Albertiego dotyczące perspektywy znalazły pełne odzwierciedlenie w geometrycznej doskonałości prac malarskich P.d.F. (na przykład Biczowanie w Urbino). Cykl fresków w kościele Św. Franciszka w Arezzo przedstawiający Legendę Krzyża Św. i Madonnę w otoczeniu świętych są przykładami perspektywy iluzyjnej. Studiował teorie artystyczne i mat., był doskonałym praktykiem i teoretykiem, autorem ważnego traktatu De prospectiva pingendi. Malarstwo P.d.F. charakteryzuje świetlisty jasny koloryt, zwarta kompozycja, spokój i powściągliwość gestów przedstawianych postaci i rodzaj pozbawionej dramatyzmu harmonii. Sposób perspektywy P.d.F. stała się środkiem wyrazu leżącym u podstaw zach. kultury wizualnej aż do stworzenia kubizmu, a nawet i potem; stosował w swym malarstwie te same zasady, na których opiera się fotografia

Czym jest Francesca Piero della, właśc znaczenie w Słownik pisownia F .

Wyraz Filomaci I Filareci:
Co znaczy założony poprzez zaprzyjaźnionych studentów Uniwersytetu Wileńskiego 1 X 1817 (J. Jeżowski, A. Mickiewicz, T. Zan, O. Pietraszkiewicz, E. Połuszyński, B. Suchecki); miał charakter koła naukowego francesca piero della, właśc. piero di benedetto dei franceschi.
Wyraz Fenomenologia:
Co znaczy odwołująca się do powrotu do rzeczy , jest to do uzyskania bezpośredniego doświadczenia tego, co dane, fenomenów; opisowe rozpatrywanie zjawiska albo zespołu zjawisk w takiej postaci, w jakiej są francesca piero della, właśc. piero di benedetto dei franceschi.
Wyraz Faulkner William:
Co znaczy i twórczością związany z Południem Stanów Zjednoczonych, wniósł sporo nowatorskich rozwiązań do prozy swego państwie, laureat Nagrody Nobla (1949). Jego twórczość to w pierwszej kolejności lit francesca piero della, właśc. piero di benedetto dei franceschi.
Wyraz Filozofia Genezyjska:
Co znaczy zakładająca duchową istotę wszelkiego istnienia, wg której materia stanowi jedynie formę ducha, ustalona poprzez J. Słowackiego w utworze mistycznym Genesis z Ducha. Postęp wszechrzeczy, zdaniem francesca piero della, właśc. piero di benedetto dei franceschi.
Wyraz Fleksja:
Co znaczy jęz. obejmujący deklinację (odmianę rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków) i koniugację (odmianę czasowników); zespół form wykorzystywanych do oznaczania stosunków pomiędzy wyrazami w francesca piero della, właśc. piero di benedetto dei franceschi.