Czy przydatne?

Co to jest Rondo

Co oznacza RONDO: 1) forma muzyczna, wktórej części muzyczne posiadają refren - część powtarzającą się. Wywodzi się zfranc. pieśni, wktórej refren przeplatany był kupletami. Może być metodą samodzielną (na przykład Rondo Mozarta) albo częścią większej formy muzycznej - na przykład r. sonatowe; 2) wlit. - układ strof wśredniowiecznej literaturze franc. (początkowo wpieśni tanecznej) znierymowanym refrenem (Ch. dOrleans, V. Voiture); r. było stosowane poprzez pisarzy parnasistów, arównież wpoezji młodopolskiej, na przykład Z. Przesmycki-Miriam

Czym jest rondo znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Romans:
Co znaczy obejmujący dłuższe utwory narracyjne, jednowątkowe, pisane prozą albo wierszem, otematyce miłosnej, fantastyczno-podróżniczej albo przygodowo-awanturniczej, wyróżniające się sensacyjną fabułą i rondo.
Wyraz Rubinstein Artur:
Co znaczy pochodzenia pol., uważany za jednego znajwybitniejszych pianistów współcz. Zasłynął jako solista-wirtuoz, w szczególności jako wykonawca dzieł K.Szymanowskiego i F. Chopina. Grywał także wtrio znie rondo.
Wyraz Romantyzm:
Co znaczy iartystyczny ukształtowany wEuropie w 1. poł. XIX w., wPolsce od 1822 (wyd. It. Literaturze A. Mickiewicza) do stworzenia styczniowego (1863); swoim zasięgiem objął ideologię, filozofię, politykę rondo.
Wyraz Rysunek:
Co znaczy plastycznych, której dzieło jest wykonane ołówkiem, węglem, tuszem, kredką, farbą, sepią, sangwiną, przeważnie na papierze, kartonie albo pergaminie, lecz także może stanowić szkic na tkaninie czy rondo.
Wyraz Recitativo:
Co znaczy konstruktywny w muzyce, wykorzystywany do prezentacji akcji scenicznej dramatu, wyróżnia się sylabicznym traktowaniem tekstu, nieregularną strukturą rytmiczną, powtarzaniem dźwięków, stosowaniem rondo.