Czy przydatne?

Co to jest Kornel Filipowicz

Co oznacza FILIPOWICZ KORNEL: prozaik, dziennikarz współpracujący po wojnie między innymi z "Życiem Powszechnym" i "Odrą". Członek pol. PEN Clubu. Zadebiutował tomem opowiadań Krajobraz niewzruszony (1947), gdzie z uczuciowym dystansem, lecz także i sporą skrupulatnością analizował okupacyjne przeżycia bohaterów. Do wojennych tematów wrócił F. w powieściach: Pamiętnik antybohatera (1961), Jeniec i dziewczyna (1964), Ogród pana Nietschke (1965). Obserwacje społ.-obyczajowe z eksponowaniem problematyki psychol. zawarł w opowiadaniach Ciemność i światło (1959), Mój przyjaciel i ryby (1963) i w powieści Romans prowincjonalny (1960). Uniwersalne prawdy o człowieku i zagadki jego psychiki są tematem opowiadań Co jest w człowieku (1971), zgon mojego antagonisty (1972), Gdy przychodzi silniejszy (1974) i Światło i dźwięk (1975). Ze stanem wojennym związany jest tom literaturze Powiedz to wyraz (1984), za życia autora ukazały się jeszcze Rozmowy na schodach (1989), a już po zgonu Wszystko, co mieć można (1991)

Czym jest Filipowicz Kornel znaczenie w Słownik pisownia F .