Czy przydatne?

Co to jest Średniowieczne Dziejopisarstwo

Co oznacza DZIEJOPISARSTWO ŚREDNIOWIECZNE: nurt piśmiennictwa w jęz. z łaciny, rozwijający się na początku na dworze królewskim, potem pośród duchowieństwa i w kręgu zakonów żebrzących, a w dalszym ciągu w Akademii Krakowskiej. Przeważnie występujący w formie kronik, roczników ( annały), żywotów świętych (bujny rozrost hagiografii w XIII w.). Najstarsze zapisy, roczniki i żywoty świętych pochodzą z XII w., z początku tego stulecia datuje się także Kronika Galla Anonima, z kolei u jego schyłku dzieje Polski uwiecznia W. Kadłubek. W XIII w. franciszkanin Benedykt Polak spisuje Historię Tartarorum, zawierającą między innymi informację o bitwie pod Legnicą, wówczas także ukazuje się Rocznik kapitulny krakowski. W XIV w. powstaje Kronika wielkopolska, uwzględniająca historię Polski od czasów legendarnych do 2. poł. XIII w., Kronika Janka z Czarnkowa, zawierająca opis czasów Kazimierza Wielkiego, z kolei w dziejopisarstwie śląskim Kronika polsko-śląska i Kronika książąt polskich. Zapisy dziejów pochodzące z XV w. łączą się z osobami J. Długosza (Historiae Polonicae libri XII, wyd. 1711) i Kallimacha (Historia de rege Vladislao, wyd. 1518)

Czym jest dziejopisarstwo średniowieczne znaczenie w Słownik pisownia D .