Czy przydatne?

Co to jest Donatello, właśc. Donato di Betto Bardi

Co oznacza DONATELLO, WŁAŚC. DONATO DI BETTO BARDI: rzeźbiarz wł., twórca o wszechstronnych zainteresowaniach i zdolnościach. Stosował różne techniki rzeźbiarskie. Jego autorstwa są słynne monumentalne rzeźby proroków ozdabiające dzwonnicę przy katedrze we Florencji, posągi św. Jerzego i Jana Ewangelisty do Oratorio S. Michele. Sztukę jego cechuje psychologiczna głębia, realizm ukazujący indywidualność postaci, ekspresja i dramatyzm. Posąg młodego Dawida (1430) jest pierwszym w sztuce nowożytnej aktem rzeźbiarskim. Stosował także jako obiekt dekoracyjny putto (postać małego, nagiego chłopca ze skrzydełkami - Eros, amorek, aniołek). Słynne są jego: Pomnik konny kondotiera Erasma da Narni zw. Gattamelotą i pomnik św. Jerzego, gdzie w okolicy rzeźby zastosował płaskorzeźbę wykorzystując geometryczną perspektywę zbieżną w formie trójwymiarowej (scena walki ze smokiem u stóp statui). Jego twórczość miała wielki wpływ na postęp późniejszej sztuki

Czym jest Donatello, właśc. Donato di znaczenie w Słownik pisownia D .