Czy przydatne?

Co to jest Donatello, właśc. Donato di Betto Bardi

Co oznacza DONATELLO, WŁAŚC. DONATO DI BETTO BARDI: rzeźbiarz wł., twórca o wszechstronnych zainteresowaniach i zdolnościach. Stosował różne techniki rzeźbiarskie. Jego autorstwa są słynne monumentalne rzeźby proroków ozdabiające dzwonnicę przy katedrze we Florencji, posągi św. Jerzego i Jana Ewangelisty do Oratorio S. Michele. Sztukę jego cechuje psychologiczna głębia, realizm ukazujący indywidualność postaci, ekspresja i dramatyzm. Posąg młodego Dawida (1430) jest pierwszym w sztuce nowożytnej aktem rzeźbiarskim. Stosował także jako obiekt dekoracyjny putto (postać małego, nagiego chłopca ze skrzydełkami - Eros, amorek, aniołek). Słynne są jego: Pomnik konny kondotiera Erasma da Narni zw. Gattamelotą i pomnik św. Jerzego, gdzie w okolicy rzeźby zastosował płaskorzeźbę wykorzystując geometryczną perspektywę zbieżną w formie trójwymiarowej (scena walki ze smokiem u stóp statui). Jego twórczość miała wielki wpływ na postęp późniejszej sztuki

Czym jest Donatello, właśc. Donato di znaczenie w Słownik pisownia D .

Wyraz Dzieje Języka Polskiego:
Co znaczy się już powyżej tys. lat, w jego dziejach wyróżniamy trzy okresy: staropolski, od stworzenia pol. państwowości, której cezurę graniczną wyznacza rok 966, chrzest Mieszka I, symbol przynależności do donatello, właśc. donato di betto bardi.
Wyraz Dumka:
Co znaczy ludowa o charakterze elegijnym ( elegia) albo balladowym ( ballada), smętna, tęskna, nasycona motywami rodzimego krajobrazu, folkloru; gat. uprawiali poeci romantyczni tak zwany szkoły ukraińskiej donatello, właśc. donato di betto bardi.
Wyraz Dmochowski Franciszek Ksawery:
Co znaczy dziennikarz, działacz polit., wydawca, sekretarz H. Kołłątaja, jeden z filarów Kuźnicy Kołłątajowskiej, autor mów poselskich na Sejm Czteroletni, artykułów publicystycznych, jeden z zał. Tow donatello, właśc. donato di betto bardi.
Wyraz Dogmatyzm:
Co znaczy przyjmowanie poglądów, twierdzeń, koncepcji, mechanizmów wartości jako prawd jedynie słusznych, ostatecznych i niezmiennych. W filozofii d. jest stanowiskiem w teorii poznania przeciwstawnym donatello, właśc. donato di betto bardi.
Wyraz Dali Salvadore:
Co znaczy grafik, scenograf i teoretyk sztuki, przedstawiciel surrealizmu. Z surrealistami spotkał się w Paryżu w 1929, ale nie w pełni identyfikował się z założeniami ekipy (manifestem A. Bretona) i donatello, właśc. donato di betto bardi.