Czy przydatne?

Co to jest Elisabeth Emily Dickinson

Co oznacza DICKINSON EMILY ELISABETH: pisarka amer. odkryta poprzez opinię lit. i czytelniczą dopiero po zgonu. Autorka około 1850 utworów, które pisała do końca życia wyłącznie dla siebie i bliskich przyjaciół. Liryka D. nawiązuje do angielskiej literaturze mistycznej XVII w.
(J. Donne) i sensualistycznej literaturze J. Keatsa, skupiona jest na doznaniach wewn. Obracając się w kręgu takich problemów, jak relacja człowieka do przyrody, miłości, zgonu, nieśmiertelności, wciela żywioł jęz. naturalnego środowiska autorki w olśniewające metafory. Pierwszy z pośmiertnie wydanych zbiorów poetki to Poems of Emily Dickinson (1890), następne Wierszy seria druga (1891), Wierszy seria trzecia (1896). Owocem późniejszych badań filol. i edytorskich nad spuścizną D. były wydania dalsze Samotny pies (1914), Dalsze wiersze (1929), Zwoje melodii. Nowe wiersze (1945) i pełne wydanie Wiersze Emily Dickinson (1955), Listy Emily (1958). W Polsce poezję D.
tłumaczyła K. Iłłakowiczówna

Czym jest Dickinson Emily Elisabeth znaczenie w Słownik pisownia D .