Czy przydatne?

Co to jest Jacques Derrida

Co oznacza DERRIDA JACQUES: filozof franc. zaliczany do postmodernistów, prof. Collge de France, wykładowca uniwersytetów w Europie i w Stanach Zjednoczonych, artysta filoz. definicje dekonstrukcjonizmu. Wg D. zarówno filozofia, jak i językoznawstwo nadmiernie podnoszą wartość słowa mówionego albo pisanego. On sam podkreśla decyzyjny wpływ słowa na całość kultury łącznie z polityką, lecz równocześnie wskazuje na konieczność przezwyciężania kultu słowa, pustosłowia i stereotypów pojęciowych. D. przyczynił się do daleko idących zmian we współczesnej krytyce, nie tylko lit. Jest autorem między innymi dzieł Pismo filozofii, Pozycje, Głos i fenomen

Czym jest Derrida Jacques znaczenie w Słownik pisownia D .