Czy przydatne?

Co to jest Dekonstrukcjonizm

Co oznacza DEKONSTRUKCJONIZM: definicja filoz., koncepcja i metoda analityczna powiązane z interpretacją tekstów lit., artystą jest J. Derrida. D. - endogenetyczna sposób badań - odrzuca sferę intencji autora i kontekst hist.-socjol. i ukryte strategie; łączy literaturę, antropologię, lingwistykę, psychoanalizę etc. Zajmuje się wzajemnym oddziaływaniem złożeń i znaków, wykorzystuje grę słów, przeciwstawność idei, różnorodność stosunku bądź rozliczne aspekty tekstu. D. wywarł spory wpływ na współczesną filoz. i krytykę lit. i teorię i krytykę sztuki

Czym jest dekonstrukcjonizm znaczenie w Słownik pisownia D .