Czy przydatne?

Co to jest Dekonstrukcjonizm

Co oznacza DEKONSTRUKCJONIZM: definicja filoz., koncepcja i metoda analityczna powiązane z interpretacją tekstów lit., artystą jest J. Derrida. D. - endogenetyczna sposób badań - odrzuca sferę intencji autora i kontekst hist.-socjol. i ukryte strategie; łączy literaturę, antropologię, lingwistykę, psychoanalizę etc. Zajmuje się wzajemnym oddziaływaniem złożeń i znaków, wykorzystuje grę słów, przeciwstawność idei, różnorodność stosunku bądź rozliczne aspekty tekstu. D. wywarł spory wpływ na współczesną filoz. i krytykę lit. i teorię i krytykę sztuki

Czym jest dekonstrukcjonizm znaczenie w Słownik pisownia D .

Wyraz Dokumentacja:
Co znaczy zapis, opis widowiska, zawiera egzemplarz reżyserski scenariusza, projekty scenograficzne, projekty kostiumów, afisz, program i d. fotograficzną z prób i premiery, regularnie opis partytury ruchu dekonstrukcjonizm.
Wyraz Demokryt Z Abdery:
Co znaczy artysta materializmu mechanistycznego. D. wyrażał przekonanie o atomistycznej strukturze materii, o powszechnym charakterze związków przyczynowych i konieczności wyjaśniania wszystkich zjawisk dekonstrukcjonizm.
Wyraz Dantyszek Jan:
Co znaczy dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej w Europie Zach. Rozpoczął od wierszy w jęz. z łaciny Nawiązał przyjacielskie kontakty z elitą ówczesnego świata: z papieżem, z odkrywcą F. Cortezem, z T. Morusem dekonstrukcjonizm.
Wyraz Dekalog:
Co znaczy jakie Bóg dał Izraelitom, ludowi wybranemu, przy udziale Mojżesza na górze Synaj. D. zachował się w dwóch wersjach (Wj 20,1-17; Pwt 5,6-21); pierwsza wersja jest dokumentem prawnym tego wydarzenia dekonstrukcjonizm.
Wyraz Dantejskie Sceny:
Co znaczy zachowania ludzi napiętnowane strachem, rozpaczą, paniką w przypadkach katastrofalnych, obrazy wstrząsające, koszmarne dekonstrukcjonizm.