Czy przydatne?

Co to jest Kazimierz Dejmek

Co oznacza DEJMEK KAZIMIERZ: aktor, reżyser, dyrektor teatrów. Z jego nazwiskiem wiąże się w pierwszej kolejności specyficzny nurt współcz. realizacji scenicznych dramatów staropolskich: Żywot Józefa M. Reja (1958,1965), Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka (1961, 1962), i inscenizacje Nocy listopadowej (1956) i Akropolis (1959) S. Wyspiańskiego, Dziadów (1967) A. Mickiewicza włączając teatr do ogólnonarod. dyskusji polit. i społ. D. prowadząc Teatr Nowy w Łodzi miał spójną koncepcję artystyczną i wizję tej instytucji: gdy zapraszał reżyserów, scenografów albo gdy sam reżyserował - każda z premier mieściła się w całościowym założeniu programowym teatru kształtującego poglądy i tworzącego płaszczyznę narod. dyskusji. Premiera III cz. Dziadów z G. Holoubkiem w roli Gustawa i zdjęcie ich poprzez cenzurę było jednym z ogniw zapalnych wydarzeń marcowych 1968 r. A w okresie drugiej dyrekcji Operetka Gombrowicza i Garbus Mrożka, Ogromny Fryderyk Nowaczyńskiego, poruszając problemy systemów tworzących dzieje, stały się wydarzeniami teatralnymi lat 1975-77

Czym jest Dejmek Kazimierz znaczenie w Słownik pisownia D .