Czy przydatne?

Co to jest Deizm

Co oznacza DEIZM: 1) pogląd filoz. zakładający istnienie Boga jako stwórcy świata, jednak bez ingerencji w dalsze jego losy; 2) nurt w filozofii przeciwstawny chrześcijańskiemu teizmowi, zapoczątkowany poprzez Herberta z Cherbury, rozwijający się w Anglii i we Francji od XVII do XVIII w. (J. Toland, Woolston, Voltaire). D. odrzucał wiarę w objawienie, ograniczając treści wiary do prawd zgodnych z rozumem. Głosił wyższość moralności nad religią. Zobacz także ateizm, panteizm

Czym jest deizm znaczenie w Słownik pisownia D .

Wyraz Dualizm:
Co znaczy istnienie w okolicy siebie dwóch odrębnych zjawisk, nurtów, pierwiastków; kierunek filoz. uznający za podstawę bytu dwie odrębne substancje: materię i ducha; rozróżniamy d. metafizyczny deizm.
Wyraz Dialektyzacja:
Co znaczy stylizacja gwarowa polegająca na wprowadzeniu do utworu lit. (całości albo jego części) słownictwa, zwrotów, form gramatycznych pochodzących z określonego dialektu, tak zwany dialektyzmów. D. jest deizm.
Wyraz Diderot Denis:
Co znaczy franc., krytyk literatury i sztuki, jeden z czołowych przedstawicieli oświecenia. Współtwórca i organizator prac przy stworzeniu Ogromnej encyklopedii francuskiej, dzieła głoszącego racjonalizm deizm.
Wyraz Dialektologia:
Co znaczy tematyka językoznawstwa, edukacja badająca zasięg i cechy dialektów występujących we współczesności, zjawiskami z przeszłości zajmuje się d. historyczna deizm.
Wyraz Dąbrowska Maria:
Co znaczy publicystka. Debiut opowiadaniem We Francji ziemi cudzej (1913). Tematyce młodzieżowej i społ. poświęciła zbiory Dzieci ojczyzny (1918), Gałąź czereśni (1922), Uśmiech dzieciństwa (1923), Ludzie deizm.