Czy przydatne?

Co to jest Cyceron, Marcus Tullius Cicero

Co oznacza CYCERON, MARCUS TULLIUS CICERO: rzym. mąż stanu, znakomity mówca i filozof, zwolennik ideałów republikańskich, przeciwnik Katyliny i Antoniusza; przyczynił się do spopularyzowania gr. myśli filoz. w Rzymie; w teorii poznania przyjmował sceptycyzm średniej Akademii Platońskiej, w etyce przychylał się do stoicyzmu. Świetny mówca, po którym zachowało się 58 zapisanych wystąpień, między innymi Przeciw Werresowi (5), Przeciw Katylinie (4), Przeciw Antoniuszowi (14, zwane Filipikami) i W obronie poety Archiasza. Zagadnienia teorii wymowy ujął w pismach: Brutus, Mówca i O mówcy; znane są także traktaty filoz. C.: Rozprawy tuskulańskie, O powinnościach, O najwyższym dobru i złu, Rozprawy akademickie, O naturze bogów, Kato W., a więc Rozmowa o starości, Deliusz, a więc Rozmowa o Przyjaźni, Paradoksy stoickie, problemy ustroju państwowego rozważał w dziele O rzeczypospolitej. W bogatej korespondencji zachowało się sporo informacji o nim samym, ludziach i epoce. Styl jego pism stał się obowiązującym wzorcem dla wykształconych ludzi renesansu
Wyraz Chrestomatia:
Co znaczy antologia tekstów różnych autorów, przedrukowanych w całości albo we fragmentach, pełniąca funkcje popularyzatorskie, na przykład Chrestomatia staropolska autorstwa W. Wydry i W. Rzepki cyceron, marcus tullius cicero co to jest.
Wyraz Cranach Lucas Starszy:
Co znaczy niem. tworzący w Wit-temberdze, nadworny rysownik elektora saskiego Fryderyka Mądrego. Stworzył charakterystyczny typ ikonografii protestanckiej z mocno zaakcentowanym nastrojem (na przykład Ołtarz cyceron, marcus tullius cicero definicja.
Wyraz Caldwell Erskine:
Co znaczy Sukcesem lit. okazała się powieść Droga tytoniowa (1932), równie dobrze została przyjęta po roku następna Poletko Pana Boga (1933), w obu przedstawia czas wielkiego kryzysu i wynikające z niego cyceron, marcus tullius cicero co znaczy.
Wyraz Cervantes Saavedra Miguel De:
Co znaczy powieściopisarz, dramaturg, pisarz. Debiutował utworem Galatea (1585), pisanym na wzór pasterskiego romansu. Artysta dzieła epickiego Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (1605-15), wyrosłego ze cyceron, marcus tullius cicero słownik.
Wyraz Comte Auguste:
Co znaczy przedstawiciel pozytywizmu, pojmujący poznanie jako odkrywanie praw nauk., rezygnację z poszukiwania absolutu, czym zajmowała się metafizyka. C. uważał, iż matematyka i fizyka są fundamentem cyceron, marcus tullius cicero znaczenie.

Czym jest Cyceron, Marcus Tullius Cicero znaczenie w Słownik pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: