Czy przydatne?

Co to jest Otto Axer

Co oznacza AXER OTTO: rysownik, malarz, scenograf. Studiował w krakowskiej ASP i w Paryżu. A. należał do scenografów, którzy doświadczenia nowoczesnego malarstwa potrafili znakomicie zaadaptować do potrzeb scenografii. W latach 30. związany z teatrem L. Schillera i W. Horzycy, tworzył z nimi nowe oblicze teatru i plastyki scenicznej. Po wojnie, w Łodzi, był scenografem Schillera; miał nadzwyczajny zmysł syntetyczny, zdolność łączenia groteski tekstu z budowaną prostym znakiem plastyką teatralną. Myślał o teatrze jako o sztuce wizualno-dźwiękowej, preferował abstrakcyjną skrótowość. Jego realizacje teatralne cechowała "muzyczność" - zdolność przenoszenia rytmów dźwiękowych na rytmy i kody plastyczne (rozwiązywane na przykład kolorem). W późniejszym okresie twórczości współpracował między innymi z A. Bardinim, E. Axerem, J. Kreczmarem

Czym jest Axer Otto znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Akwaforta I Akwatinta:
Co znaczy graficzne należące do druków wklęsłych; obie polegają na trawieniu płyty metalowej, przeważnie miedzianej, kwasem azotowym. W akwaforcie na płycie metalowej, pokrytej odpornym na kwas werniksem, igłą axer otto.
Wyraz Artykulacja:
Co znaczy pozycja narządów mowy; produkowanie i różnicowanie głosek z racji na sposób (typ układu narządów mowy, na przykład zwarcie, szczelinowość, nosowość) i miejsce (region największego zbliżenia narządów axer otto.
Wyraz Atrybut:
Co znaczy cecha postaci, zjawiska albo rzeczy; symbol, na przykład puszka Pandory, maczuga Herkulesa, burzy - piorun, błyskawice, grzmot; 2) w sztuce - symbol, element albo znak pozwalający zidentyfikować daną axer otto.
Wyraz Abecedariusz:
Co znaczy utwór wierszowany, gdzie układ liter rozpoczynających następne wersy albo strofy ułożony jest w porządku alfabetycznym; odmiana akrostychu axer otto.
Wyraz Apel:
Co znaczy autora do odbiorcy wzywający do działania (na przykład liryka rewolucyjna) albo będący wyrazem uczuć łączących nadawcę i odbiorcę; adresatem a. może być jedna konkretna osoba (na przykład Do Maryi P axer otto.