Czy przydatne?

Co to jest Erwin Axer

Co oznacza AXER ERWIN: reżyser, dyrektor teatru, pedagog, asystent L. Schillera. W koncepcji reżyserskiej przeciwstawiał się Schillerowskiemu "teatrowi ogromnemu", kierując swą uwagę na psychol.-realistyczny teatr kameralny. W nurcie jego zainteresowań są sztuki o tematyce psychol.-moralnej, na przykład Niemcy Kruczkowskiego, teatr epicki, na przykład Kariera Artura Ui Brechta, teatr groteski, na przykład Tango Mrożka, sztuki realizmu psychologicznego Czechowa. Jego reżyserię można nazwać aktorską, dba o precyzję i doskonałość roli znakomicie eksponując aktora. Reżyseruje także w teatrze telewizji, na przykład Miłość na Krymie S. Mrożka

Czym jest Axer Erwin znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Aliteracja:
Co znaczy albo ekipy głosek w sąsiadujących ze sobą słowach tekstu poetyckiego. Jej celem jest dynamizacja nazywanej czynności albo intensywności emocjonalnej przeżyć podmiotu lirycznego. Nagromadzenie tego axer erwin.
Wyraz Achmatowa Anna, Właśc. A. Gorienko:
Co znaczy młodości związana z akmeizmem. Debiutowała w 1912 r. tomikiem poetyckim Wieczór, dalej pojawiły się Różaniec (1914), Wojna i rok (1917), Ziele przydrożne (1921), Anno Domini MCMXXI (1922) i in. W axer erwin.
Wyraz Argument:
Co znaczy albo części utworu (na przykład aktu, rozdziału, etc.) umieszczany zazwyczaj najpierw dzieła fabularnego albo dramatu; tłumaczy ideową warstwę utworu; na przykład Jerozolima wyzwolona T. Tassa axer erwin.
Wyraz Apologetyka:
Co znaczy nurt piśmiennictwa rel.-filoz. uzasadniający podstawowe zasady chrześc.; obejmuje traktaty innowierców przekonujące o wyższości ich religii; powstała w II-III w. Zobacz apologia axer erwin.
Wyraz Ars Nova:
Co znaczy w momencie tym nastąpił postęp rytmiki, podstaw notacji mensuralnej, sprecyzowanie pojęć konsonansu i dysonansu, określenie nowych zasad harmonicznych; również postęp świeckiej muzyki axer erwin.