Czy przydatne?

Co to jest Awangarda

Co oznacza AWANGARDA: 1) Nazwa XX-wiecznych dążeń i działań artystycznych, które wyprzedzają własną epokę; tendencje nowatorskie i eksperymentalne wyróżniające się sprzeciwem wobec istniejących konwencji i porządków, działania zarówno zbiorowe, jak i jednostkowe; kształtują nowe kryteria estetyczne dążąc do stałego przekraczania i wyprzedzania, tworząc nowe wartości, nowe poetyki w sztukach; zwracają uwagę na "nowego twórcę", "nowy wiek", "nowy ład". W kierunkach a. występuje regularnie poszukiwanie wartości "czystych", nowych więzi społ. sztuki otwartej i sztuki zaangażowanej czy użytecznej. A. jest elementem trwałym w kulturze każdej epoki. 2) A. albo Ogromna Awangarda - zespół dążeń i kierunków artystycznych najpierw XX w., takich jak futuryzm, ekspresjonizm, konstruktywizm, surrealizm, dekadentyzm czy abstrakcjonizm ( abstrakcyjna sztuka). Jednym z popularyzatorów terminu był franc. pisarz G. Apollinaire, który terminem tym i nazwą "nowy duch" (lesprit nouveau) obejmował pokrewne dążenia pisarzy, malarzy i filozofów. Do prekursorów a. początku XX w. zalicza się między innymi F. Nietzschego, H. Bergsona, Ch. Baudelairea, S. Mallarmgo, J.A. Rimbauda,
W. Whitmana. 3) A. Krakowska zwana również "pierwszą awangardą" - ekipa
pisarzy i pisarzy skupionych wokół
T. Peipera i pisma "Zwrotnica". 4) Neoawangarda - różne zjawiska w sztuce lat 20. i 30. do 70., między innymi neokonstruktywizm, sztuka konkretna, różne formy sztuki nieprzedstawiającej (na przykład informel, action painting), aranżacje przestrzenne ( environment), wydarzenia ( happening), art povera, sztuka ziemi, sztuka ciała, minimal art i tym podobne 5) Najnowsze tendencje artystyczne lat 70. i 80. odrzucające rygor dzieła na rzecz procesu twórczego i tendencji personalizujących bywają określane mianem postawangardy albo awangardy po awangardzie

Czym jest awangarda znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Akwatyczne Motywy:
Co znaczy powiązane z żywiołem wodnym (jeziora, źródełka, rzeki, morze), szczególnie używane w XIX-wiecznej literaturze pod wpływem romantycznego uznania niezależności fenomenów natury od człowieka. W awangarda.
Wyraz Antypowieść:
Co znaczy powieści zapoczątkowany we Francji w latach 50. XX w. Termin zastosował J. P. Sartre (wstęp do Portretu nieznajomego N. Sarraute, 1947); prekursorami byli N. Sarraute, S.Beckett, J. Cayrol; a. neguje awangarda.
Wyraz Aramejski:
Co znaczy zach.-semickich stosowany od 300 r. przed naszą erą do 600 r. n.e., wyparty poprzez jęz. arabskie; gł. odmianami a. są 1) wsch.aram. (babiloński, mandejski, syryjski, talmandyczny targuujm), 2) zach awangarda.
Wyraz Alegoreza:
Co znaczy interpretacji tekstu oparta na założeniu, iż prócz sensu dosłownego ma on ukryty sedno właściwy. Użytkowana jest zarówno wobec pojedynczych wyrazów, jak i złożonych wypowiedzi narracyjno-fabularnych awangarda.
Wyraz Apokryf:
Co znaczy niepewnym autorstwie tekst niekanoniczny genologicznie i tematycznie powiązany z Biblią; stylizacja bibl. o heretyckim charakterze, zawierająca zazwyczaj tajemną wiedzę, skrywaną przed oczami awangarda.