Czy przydatne?

Co to jest Krakowska Awangarda

Co oznacza AWANGARDA KRAKOWSKA: ugrupowanie pisarzy skupionych wokół pisma "Zwrotnica", które w dwóch krótkich seriach (1922-23 i 1926-27) wyd. w Krakowie T. Peiper. Wspólnie z nim do ekipy należeli: J. Przyboś, J. Brzękowski, J. Kurek. Program A.K. sformułowany raczej poprzez T. Peipera (szkice Nowe usta - 1925 i Tędy - 1930), był opozycyjny wobec futuryzmu i literaturze skamandrytów. Pojawiały się w nim postulaty ówczesnej awangardy europ., sprzeciwu wobec tradycji, obrony składni przeciw "wyrazom na wolności". Fascynacja dynamiką przemian cywilizacyjnych wyraziła się kultem trzech M: nowoczesnego miasta, masy ludzkiej i maszyny, materializującej nowy kształt piękna, z charakterystycznymi sceneriami urbanistycznymi, apologią pracy wytwórczej, ruchem, energią, geometryzacją obrazu. Peiper głosił, iż pisarz jest "robotnikiem wyobraźni"; nowych sposobów ekspresji poszukiwał na przykład J. Przyboś w tomiku Sponad, który opracował graficznie W. Strzemiński (1930). A.K. zaproponowała nową teorię jęz. poetyckiego, dla którego podstawę stanowiło "zdanie metaforyczne" jako miejsce nieoczekiwanych zestawień słownych, na przykład w literaturze J. Przybosia Śruby (1925), Oburącz (1926), W głąb lasu (1932), Równanie serca (1938). Dziedzictwo A.K. jest jednym z głownych przedmiotów współcz. tradycji lit., wywierając wpływ między innymi na sztukę poetycką T Różewicza, S. Barańczaka; w l. 90. nastąpił "powrót Awangardy", odwołuje się do niej pokolenie BruLionu

Czym jest Awangarda Krakowska znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Ars Vivendi:
Co znaczy w średniowieczu wzorzec dobrego życia, na przykład władcy (Kroniki Galla Anonima), rycerza (Pieśń o Rolandzie), ascety (Legenda o św. Aleksym); związana z lit. parenetyczną awangarda krakowska.
Wyraz Anapest:
Co znaczy antycznej mającej postać sylabiczno-iloczasową stopa stosowana w pieśniach marszowych, a później przeważnie w tragedii gr. w pieśniach chóru albo w partiach lirycznych; 2) w wierszu sylabicznym stopa awangarda krakowska.
Wyraz Abelard Pierre:
Co znaczy pisarz i filozof; odrzucał wiarę w autorytety na rzecz rozumu, rozważał zagadnienia etyki i dogmatyki. Interesująca jest jego korespondencja zarówno o kwestiach teol., jak i własnej biografii; listy awangarda krakowska.
Wyraz Arkadia:
Co znaczy starożytnej Grecji na Peloponezie zamieszkała poprzez ubogich pasterzy; w rzeczywistości kamienista kraina, porośnięta skąpą roślinnością, zamieszkała poprzez barbarzyńców wrogo nastawionych do awangarda krakowska.
Wyraz Akapit:
Co znaczy fragmentu tekstu rozpoczynający się w pewnej odległości od lewego skraju (tak zwany wcięcie), w rękopisach, starodrukach regularnie ozdobiony inicjałem; start nowego ustępu w tekście w pewnej awangarda krakowska.