Czy przydatne?

Co to jest Atrybut

Co oznacza ATRYBUT: 1) nieodłączna cecha postaci, zjawiska albo rzeczy; symbol, na przykład puszka Pandory, maczuga Herkulesa, burzy - piorun, błyskawice, grzmot; 2) w sztuce - symbol, element albo znak pozwalający zidentyfikować daną postać; 3) współcześnie może oznaczać przynależność zawodową, socjalną, na przykład a. profesji, władzy, dystynkcji (mundur, epolety, medale)
Wyraz Anegdota:
Co znaczy z wyrazistą pointą, żartobliwe, satyryczne, refleksyjne, przedstawiające epizod z życia znanej postaci współcz. albo hist.; gat. prozy narracyjnej, żyjący w tradycji pisanej i ustnej. Prototypem atrybut co znaczy.
Wyraz Anamorfoza:
Co znaczy konstruowania obrazów w zniekształconej perspektywie, która ma dezorientować obserwatora, pozwalając na rozpoznanie przedmiotu dopiero po odkryciu właściwego punktu widzenia, zazwyczaj znacząco atrybut krzyżówka.
Wyraz Autentyzm:
Co znaczy międzywojnia; w Rosji zbudził potrzebę służebności sztuki wobec życia; w Niemczech nazwany nową rzeczywistością ; w Polsce na fali popularności a. powstała ekipa lit. Przedmieście (1933-37), między atrybut co to jest.
Wyraz Archaizacja Językowa:
Co znaczy historycznej stylizacji dawnego jęz.; bazuje na zastosowaniu środków leksykalnych, stosowaniu form gramat. i konstrukcji składniowych charakterystycznych dla faz rozwoju jęz. narod.; przydaje atrybut słownik.
Wyraz Arystofanes Z Aten:
Co znaczy przedstawiciel komedii staroattyckiej (satyra polityczna, pamflet społ.), prześmiewca sofistów i nauk Sokratesa; zachowało się powyżej 11 z 40 utworów A., które współcz. stanowią źródło badań nad jęz atrybut czym jest.

Czym jest atrybut znaczenie w Słownik pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: