Czy przydatne?

Co to jest Ogrodowe Założenia

Co oznacza ZAŁOŻENIA OGRODOWE: charakterystyczne dla różnych epok istylów kompleksy ogrodowe, w najwyższym stopniu dostępne to: 1) ogród franc., klasycystyczny - modny od 2. poł. XVII w., zdużą ilością otwartych płaszczyzn trawników, dywanowych kwietników zalejami (boskietów), równo przyciętych drzew iżywopłotów tworzących ściany alei. Artystą tych założeń był architekt zieleni Ludwika XIV - A. Le Nôtre (Wersal, Marly, St. Cloud, Chantilly); 2) ogród angielski - dostępny od XVIII w., zrywający ze sztucznością irygorami ogrodów barokowych, nawiązujący do naturalnych ogrodów krajobrazowych. Miał charakter nastrojowo-sentymentalny zelementami architektury sztucznie nawiązującej do przeszłości, na przykład sztuczne ruiny, jaskinie, obeliski, świątynie, nibygotyckie albo antyczne budowle ( Arkadia k. Nieborowa, Łazienki, Powązki, park Monceau ipark Petit Trianon we Francji, ogrody Worcestershire iw hrabstwie Kent wAnglii); 3) ogród romantyczny - modny od 1. poł. XIX w., na początku wAnglii, potem wcałej Europie. Nawiązywał do sentymentalnych ogrodów krajobrazowych, kultury iprzeszłości narod. W okolicy naturalnego kształtu skupisk drzew ineogotyckiej architektury (pawilony, kaplice) obejmował łąki, pola, lasy, zagrody wiejskie, pomniki bohaterów, pawilony muzealne, na przykład wPolsce: Puławy, Natolin, Wilanów (nowa część); 4) ogrody egzotyczne jap. ichińskie znane od XIII w., powiązane zsymboliką filozofii, literaturze isztuki wsch., zawierają urozmaicony, sztucznie budowany krajobraz: skały, pagody zcharakterystycznymi dla Dalekiego Wschodu drzewami, kwitnącymi krzewami, trawami (na przykład fragmenty parków wŁazienkach, Puławach, Parku Szczytnickiego we Wrocławiu). Zobacz także założenia pałacowo-ogrodowe, architektura ogrodowa, lapidarium, ogrody Semiramidy

Czym jest założenia ogrodowe znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zabytki Kultury Polskiej:
Co znaczy tysiącletniej kultury materialnej iduchowej Polaków (w tym terenów dawnej Rzeczypospolitej, na Litwie, Białorusi, Podolu iWołyniu); pośród nich najcenniejsze pomniki kultury isztuki zarejestrowane na założenia ogrodowe.
Wyraz Zakrzewski Bogdan:
Co znaczy edytor, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (od 1952); redaktor naczelny Pamiętnika Literackiego (od 1960) i Prac Literackich (od 1961); kluczowym obiektem badawczych zainteresowań Z. jest lit założenia ogrodowe.
Wyraz Zabłocki Franciszek:
Co znaczy pisarz. Porzuciwszy działalność polit. itwórczość lit., przyjął święcenia kapłańskie iobjął probostwo (1788). Tłumaczył złac. ifranc., pisał wiersze okolicznościowe, ody, manifesty, bajki isielanki założenia ogrodowe.
Wyraz Znaczenie Etymologiczne Wyrazu:
Co znaczy wynikające zbudowy morfologicznej wyrazu ijego struktury słowotwórczej, na przykład słowo cymbał wznaczeniu realnym ustala ironicznie kogoś ograniczonego, tępego, niezaradnego życiowo; wznaczeniu założenia ogrodowe.
Wyraz Związek Literatów Polskich, ZLP:
Co znaczy twórcze mające na celu ochronę moralnych imaterialnych interesów pisarzy i wpływanie na kształt kultury nar. Zał. zinicjatywy S. Żeromskiego wWarszawie (1920) jako Związek Zaw. Literatów Pol. ipod założenia ogrodowe.