Czy przydatne?

Co to jest Assamblage

Co oznacza ASSAMBLAGE: metoda popularna szczególnie w latach 60. XX w. - zestaw gotowych elementów albo ich fragmentów tworzących trójwymiarową całość; a. stosowali futuryści, dadaiści, artysty pop-artu, w Polsce między innymi J. Bereś, T. Kantor, W. Hasior. Zobacz collage, ready mades

Czym jest assamblage znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Ateizm:
Co znaczy filoz. światopogląd negujący istnienie Boga, odrzucający wiarę w działanie sił nadprzyrodzonych; a. uznaje, iż świat został stworzony wskutek ewolucji. Zobacz panteizm, deizm assamblage.
Wyraz Almanach:
Co znaczy zbiorowa wydawana raz w roku i zawierająca artykuły z określonej dziedziny edukacji, sztuki i tym podobne; 2) antologia utworów pisarzy powiązanych na przykład przynależnością do określonej ekipy lit assamblage.
Wyraz Anonim:
Co znaczy nazwisko nie jest znane albo z premedytacją utajone; dzieło nie podpisane bądź tekst o nie określonym autorstwie. Zdarzenie charakterystyczne dla kultury średniowiecznej, współcześnie jest metodą assamblage.
Wyraz Aliteracja:
Co znaczy albo ekipy głosek w sąsiadujących ze sobą słowach tekstu poetyckiego. Jej celem jest dynamizacja nazywanej czynności albo intensywności emocjonalnej przeżyć podmiotu lirycznego. Nagromadzenie tego assamblage.
Wyraz Asylabizm:
Co znaczy zróżnicowana liczba sylab w wersach; występuje raczej w formach nienumerycznych, na przykład wierszach wolnych, tonicznych. Zobacz mechanizm wersyfikacji assamblage.