Czy przydatne?

Co to jest Assamblage

Co oznacza ASSAMBLAGE: metoda popularna szczególnie w latach 60. XX w. - zestaw gotowych elementów albo ich fragmentów tworzących trójwymiarową całość; a. stosowali futuryści, dadaiści, artysty pop-artu, w Polsce między innymi J. Bereś, T. Kantor, W. Hasior. Zobacz collage, ready mades

Czym jest assamblage znaczenie w Słownik pisownia A .


Wyraz ars amandi
Co znaczy sztuka kochania; nazwa znana z dydaktyczno-żartobliwego poematu Owidiusza Ars amatoria zawierającego przestrogi, pouczenia, wskazówki, kanon sztuki zalotów.
Wyraz anakolut
Co znaczy wypowiedź, gdzie poszczególne człony syntaktyczne kłócą się pod względem składniowym z porządkiem logicznym zdania. A. zdarza się w miarę regularnie w mowie.
Wyraz autotematyzm
Co znaczy sam sobie; sam na swój temat; a. sztuki - sztuka w sztuce; sztuka o sobie samej. W romantyzmie i na przełomie XIX i XX w. zaistniały tendencje do skupiania się.
Wyraz atlant
Co znaczy podpora architektoniczna w formie stojącej, klęczącej albo siedzącej postaci mężczyzny (atlant, gigant, teleman) albo kobiety (kariatyda, kanefora.
Wyraz architektura w Polsce
Co znaczy najdawniejszymi zabytkami a. preromańskiej są ślady z X w. odkryte na wzgórzu Salwator w Krakowie, resztki rotundy Św. Feliksa na Wawelu, ruiny na Ostrowie.