Czy przydatne?

Co to jest Nieborowa K Arkadia

Co oznacza ARKADIA K. NIEBOROWA: barokowy zespół pałacowo-ogrodowy na założeniu osiowym, którego ośrodkiem jest pałac zbudowany w latach 1690-96 poprzez Tylmana z Gameren, przebudowany nareszcie XVIII w. w stylu klasycystycznym, oprócz tego stajnie, wozownie i ogród geometrycznie oddzielony kanałem od parku krajobrazowego (zaprojektowany w duchu romantycznym poprzez H. Radziwiłłową, Sz.B. Zuga i W. Jaszczołda), gdzie znajdują się pawilony, między innymi klasycystyczna Świątynia Diany (1783), Dom Arcykapłana, Dom Murgrabiego, Domek Gotycki i Jaskinia Sybilli, Łuk Grecki, Akwedukt. Pod koniec XVIII w. Radziwiłłowie założyli w pałacu galerię obrazów, bibliotekę i kolekcję rzeźb antycznych (między innymi słynna marmurowa kopia głowy Niobe). Zobacz także założenia ogrodowo-pałacowe, architektura ogrodowa

Czym jest Arkadia k. Nieborowa znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Areopag:
Co znaczy Atenach poświęcone bogu wojny i Eryniom. Tam obradowała najdawniejsza porada państwowa, mająca do V w. przed naszą erą najwyższą władzę polit. i sądową. Dziś a. znaczy grono osób rozstrzygających arkadia k. nieborowa.
Wyraz Apollinaire Guillaume, Właśc. Wilhelm Apolinaris Kostrowicki:
Co znaczy teoretyk sztuki związany z ruchem franc. awangardy lit. początku XX w. W 1900 r. zamieszkał w Paryżu, gdzie stał się czołową postacią cyganerii skupionej w dzielnicach Montmartre i Montparnasse. Jako arkadia k. nieborowa.
Wyraz Arka Przymierza:
Co znaczy znak pojednania Boga z człowiekiem. A.P. nakazał zbudować Izraelitom Bóg (Wj 25-28). Wykonana z drzewa akacjowego, pokrytego złotymi płytkami, wieko ozdabiały postacie złotych cherubinów, które arkadia k. nieborowa.
Wyraz Amfibrach:
Co znaczy w metryce antycznej stopa wierszowa złożona z trzech sylab: krótkiej, długiej i krótkiej; w zapisie graficznym [---]; a. aktualny jest na przykład w wierszu L. Staffa Deszcz jesienny, Cz. Miłosza Walc arkadia k. nieborowa.
Wyraz Anafora:
Co znaczy samego wyrazu albo zwrotu najpierw następnych wersów, zwrotek, zdań, akapitów, celem wyrazistego sygnalizowania istoty wypowiedzi (na przykład wiersz A. Morsztyna Niestatek). Zobacz paralelizm arkadia k. nieborowa.