Czy przydatne?

Co to jest Style Architektury

Co oznacza ARCHITEKTURY STYLE: termin, który w badaniach sztuki służy porządkowaniu i klasyfikacji zjawisk łącząc dzieła charakteryzujące się podobnymi cechami, odznaczające się wspólnymi jakościami stylist. Styl w architekturze znaczy cechy stylist. a. budowli z racji na ich funkcję: a. sakralna (kościoły, katedry, bazyliki); miejska; zamki, pałace; a. poszczególnych epok; odpowiada systematyce hist. (na przykład styl romański, gotyk, barok, klasycystyczny styl); a. obszarów terytorialnych (na przykład gotyk franc., gotyk północny, neogotyk nadwiślański); prądów (na przykład secesja); szkół (na przykład Bauhaus); artystów (na przykład Le Corbusier, Gaudi)

Czym jest architektury style znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Adresat Dzieła Literackiego:
Co znaczy czytelnik albo odbiorca, dla którego autor przeznaczył swe dzieło; jako a. wirtualny może być także partnerem podmiotu wypowiedzi lit., który w wypadku komunikacyjnej wykonywany jest w dziele. A.d.l architektury style.
Wyraz Abstrakcja:
Co znaczy przechodzenie od szczegółu do ogółu, od konkretu do uogólnień; jest wyrazem uniwersalizacji treści. A. w klasycznej estetyce znaczy produkt abstrahowania. Przyjęło się uważać za sztuki abstrakcyjne architektury style.
Wyraz Anakreontyk:
Co znaczy głoszący pochwałę radości życia i niezależności od dóbr materialnych, charakteryzujący się żartobliwym dystansem wobec zdarzeń poważnych, konwencjonalną grą miłosną, powtarzalnością motywów architektury style.
Wyraz Arianizm:
Co znaczy chrześc. sformułowana w IV w. poprzez aleksandryjskiego kapłana Ariusza, głosząca odmienną niż Kościół koncepcję Trójcy Św. A. uznawał Chrystusa za Syna Bożego, ale sprzeciwiał się pojmowaniu Go za architektury style.
Wyraz Alternatywny:
Co znaczy wyboru pomiędzy dwiema opcjami. W kontekście sztuki: a. instytucje, a. działania, a. kultura. Ruch a. zaczął się w trakcie fali kontestacji nareszcie lat 60. Definicje dotyczą prób podejmowania architektury style.