Czy przydatne?

Co to jest Apollinaire Guillaume, właśc. Wilhelm Apolinaris Kostrowicki

Co oznacza APOLLINAIRE GUILLAUME, WŁAŚC. WILHELM APOLINARIS KOSTROWICKI: pisarz, eseista, teoretyk sztuki związany z ruchem franc. awangardy lit. początku XX w. W 1900 r. zamieszkał w Paryżu, gdzie stał się czołową postacią cyganerii skupionej w dzielnicach Montmartre i Montparnasse. Jako pisarz zadebiutował w 1909 r. zbiorem Zwierzyniec lub Świt Orfeusza, napisanym jeszcze wierszem regularnym. Dwa zbiory, które wyznaczyły kierunek i kształt literaturze współcz., powstały w l. 1913 - Alkohole i 1918 - Kaligramy. Nowatorska literatura A. posługuje się elipsą, wykorzystuje mowę potoczną, wyzbywa się interpunkcji i wprowadza telegraficzną stylistykę; zapis literaturze przypomina grafikę, pojawia się także nowy typ metafory. Twórczość A. nie ogranicza się wyłącznie do literaturze - wspólnie z P. Picassem sformułował zasady kubistycznej estetyki w dziele Kubiści, rozważania estetyczne (1913). Ważny dla aktywności poety stał się udział w I wojnie światowej, której groza zaciążyła na jego psychice (powstała wówczas powieść Pisarz zamordowany, 1916). Motyw wojny, jej okrucieństwo stają się od tego momentu - oprócz tematu miłości - istotnym elementem twórczości poety. A. zwolniony ze służby, osłabiony w wyniku odniesionych ran, zmarł na hiszpańską grypę w pierwszym dniu pokoju. Dla Jacqueline Kolb, która była żoną A. poprzez kilka miesięcy aż do przedwczesnej zgonu, powstał jeden z najpiękniejszych liryków poety Prześliczna rudowłosa - wyznanie, autobiografia i testament, przeczucie zbliżającej się zgonu. A. jest również autorem sztuki Cycki Terezjasza (1917), która zapoczątkowała surrealizm. Ten skandalista, pisarz i teoretyk stał się w czasie swego krótkiego życia prekursorem wielu prądów, jak kubizm, dadaizm, fowizm

Czym jest Apollinaire Guillaume, właśc znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Antonimy:
Co znaczy przeciwstawnych znaczeniach, na przykład żonaty - kawaler, męski - kobiecy, mały - spory, dobry - niedobry. A. są słowa, które stopniują się na zasadzie opozycji, na przykład wyższy - niższy, lepszy apollinaire guillaume, właśc. wilhelm apolinaris kostrowicki.
Wyraz Alternatywny:
Co znaczy wyboru pomiędzy dwiema opcjami. W kontekście sztuki: a. instytucje, a. działania, a. kultura. Ruch a. zaczął się w trakcie fali kontestacji nareszcie lat 60. Definicje dotyczą prób podejmowania apollinaire guillaume, właśc. wilhelm apolinaris kostrowicki.
Wyraz Animacja:
Co znaczy filmowa - metoda polegająca na wykonywaniu serii zdjęć podklatkowych (rysunków, lalek, plam barwnych, sylwetek, elementów) w poszczególnych fazach kinetycznych, które po wyświetleniu stwarzają sukces apollinaire guillaume, właśc. wilhelm apolinaris kostrowicki.
Wyraz Afiks:
Co znaczy słowotwórcza wyrazu, dzięki której tworzone są nowe wyrazy albo ich formy gramatyczne. Odznacza się a. słowotwórcze, na przykład dom, dom-ek, stawiać, przed-stawiać, i a. fleksyjne, na przykład kot-a apollinaire guillaume, właśc. wilhelm apolinaris kostrowicki.
Wyraz Anczyc Władysław Ludwik:
Co znaczy współzałożyciel i redaktor Wędrowca ; autor sztuk ludowo-patriotycznych, między innymi Emigracja chłopska (wyst. 1876), Kościuszko pod Racławicami (wyst. 1880), utworów nawiązujących do stworzenia apollinaire guillaume, właśc. wilhelm apolinaris kostrowicki.