Czy przydatne?

Co to jest Tradycje Antyczne

Co oznacza ANTYCZNE TRADYCJE: spuścizna lit. i kulturowa antyku gr.-rzym., fundament aktywności twórczej w obrębie basenu Morza Śródziemnego. A.t. w europ. średniowieczu znana była wyłącznie dzięki tłumaczeniom, komentarzom i naśladownictwom z jęz. z łaciny (do poł. XV w.). Zainteresowanie a.t. przyniósł renesans
(XVI w.). Elity intelektualne korzystały bezpośrednio z dorobku lit. gr.-rzym. czytając arcydzieła w oryginale. W oświeceniu, nurcie klasycystycznym, obserwuje się ożywienie kultury antycznej. Zainteresowanie a.t. w Polsce rozwijały uniwersytety Jagielloński, Stefana Batorego, Jana Kazimierza, uczelnie, gdzie kształcono i wychowywano młodzież w duchu klasycznych wartości; w szkołach średnich wszystkich trzech zaborów nauczano klasycznych jęz. Artyści XIX i XX w. odkrywali na nowo a.t. ( neoklasycyzm) w kulturze, sztukach pięknych, poezji i w sztuce przekładu

Czym jest antyczne tradycje znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Aleksandryjska Szkoła:
Co znaczy chrześc. na prawach akademickich założona w II w. w Aleksandrii. Kształciła teologów; jej artystami byli: Pantainos, Klemens Aleksandryjski i Orygenes. A.sz. stanowiła kluczowy ośrodek alegorycznej antyczne tradycje.
Wyraz Aleixandre Y Merlo Vicente:
Co znaczy laureat Nagrody Nobla (1977), członek hiszp. Akademii Nauk. Istnienie człowieka, jego miejsce w naturze, miłość i zgon to natchnienie twórcze literaturze A. W startowym okresie przedstawiciel antyczne tradycje.
Wyraz Alegoria:
Co znaczy albo rozbudowany zespół motywów (postać, wydarzenie, fabuła) w utworze lit. i dziele plastycznym, który poza znaczeniem dosłownym ma nadbudowane inne, ukryte, ważne dla interpretacji tego dzieła. A antyczne tradycje.
Wyraz Akompaniament:
Co znaczy instrumentalna, niekiedy także wokalna utworu, podporządkowana partii głównej, solowej albo zespołowej. A. monofoniczny rozpowszechniony był już w starożytności; w średniowieczu występował w muzyce antyczne tradycje.
Wyraz Alfa I Omega:
Co znaczy litera alfabetu gr., w starożytności symbol pisarski, gdzie widziano tajemniczą całość i obraz doskonałości, stąd kreślono je w świątyniach. W znaczeniu frazeol. - koniec i start; w znaczeniu antyczne tradycje.