Czy przydatne?

Co to jest Antonomazja

Co oznacza ANTONOMAZJA: 1) użycie imienia znanej postaci do podkreślenia charakterystycznej cechy, na przykład Zoil - złośliwy krytyk, Don Juan - uwodziciel; 2) zastąpienie imienia własnego epitetem albo peryfrazą, na przykład Mickiewicz - autor Dziadów, Zeus - Gromowładny. A. jest tropem poetyckim, potoczną metonimią; 3) ustalenie postawy, zjawiska, konwencji lit., metody obrazowania, na przykład bajronizm, faustyzm, werteryzm, wallenrodyzm, walterskotyzm, wolterianizm

Czym jest antonomazja znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Arystofanes Z Aten:
Co znaczy przedstawiciel komedii staroattyckiej (satyra polityczna, pamflet społ.), prześmiewca sofistów i nauk Sokratesa; zachowało się powyżej 11 z 40 utworów A., które współcz. stanowią źródło badań nad jęz antonomazja.
Wyraz Althe Pinakothek, Monachium:
Co znaczy Pinakoteki pochodzi ze zbiorów gromadzonych od XVI w. poprzez książąt z rodu Wittelsbachów, wzbogaconych poprzez stulecia; powstała w 1836 r. Muzeum jest w posiadaniu obrazów twórców takich, jak antonomazja.
Wyraz Augustynizm:
Co znaczy odwołująca się do św. Augustyna, głosząca przekonanie, iż Bóg jest powodem, ośrodkiem i celem wszystkiego; dzieje ludzkości są historią zmagań dwóch krajów: Bożego i ziemskiego; a. stał się antonomazja.
Wyraz Alfabet:
Co znaczy wykorzystywanych do porozumiewania się; 1) a., a więc zbiór liter do pisania, gdzie litery zapisują cząstki dźwiękowe (sylabiczne, spółgłoskowe, głoskowe pismo); 2) a. flagowy - zbiór flag dla antonomazja.
Wyraz Architektura W Polsce:
Co znaczy zabytkami a. preromańskiej są ślady z X w. odkryte na wzgórzu Salwator w Krakowie, resztki rotundy Św. Feliksa na Wawelu, ruiny na Ostrowie Lednickim k. Gniezna. A. romańska rozprzestrzeniła się w XI antonomazja.