Czy przydatne?

Co to jest Anakruza

Co oznacza ANAKRUZA: sylaba albo 2 sylaby znajdujące się przed pierwszą zgłoską akcentowaną w wersie sylabotonicznym, których nie wlicza się do rachunku stóp metrycznych. W pol. wersyfikacji takie przesunięcie pierwszego akcentu w toku stopowym zachodzi w heksametrze. Termin występujący pierwotnie w muzyce, do literaturze przyjęty dopiero w XIX w

Czym jest anakruza znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Achilles:
Co znaczy bogini morskiej Tetydy. Matka, chcąc zapewnić mu nieśmiertelność, zanurzyła go w wodach Styksu. Nieodporna na ciosy pozostała tylko zakryta jej ręką pięta A. Aby uchronić od zgonu na wojnie anakruza.
Wyraz Antropologia:
Co znaczy znaczeniu edukacja o człowieku; dzisiaj a. ustala się dyscyplinę, która obejmuje tradycyjnie etnografię i etnologię; historycznie terminem tym określano różne edukacji, na przykład w XIX w. a anakruza.
Wyraz Aleksandryn:
Co znaczy klasyczny, 12-zgłoskowiec jambiczny, z akcentem kluczowym po 6. sylabie poprzedzającej średniówkę. Jego strukturalną zasadą metryczną jest zgodność akcentu ze znaczeniem. Forma ta nadaje się do anakruza.
Wyraz Ateneum:
Co znaczy wydawany w Warszawie (1876-1901), wzorowany na franc. Revue des Deux Mondes , zał. poprzez W. Spasowicza i A. Pawińskiego; redaktorami pisma byli między innymi P. Chmielowski i I. Chrzanowski anakruza.
Wyraz Aleatoryzm:
Co znaczy w 1957 r. poprzez P. Bouleza na ustalenie współcz. konstrukcji dzieła muzycznego opartej na zakładanej i zalecanej poprzez kompozytora przypadkowości wykonawczej, na przykład w dziedzinie rytmu anakruza.