Czy przydatne?

Co to jest Teos Z Anakreont

Co oznacza ANAKREONT Z TEOS: gr. pisarz, piewca wina i miłości. Pisał elegie, pieśni liryczne (biesiadne i miłosne) i złośliwe w swej treści jamby. Jego odznaczające się różnorodnością form metrycznych i sporą melodyjnością utwory znalazły licznych naśladowców zarówno w czasach starożytnych, jak i nowożytnych. Do czasów współcz. zachowały się 3 pełne utwory i powyżej 100 fragmentów. Jego imieniem określono rodzaj wiersza. Zobacz anakreontyk

Czym jest Anakreont z Teos znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Antonioni Michelangelo:
Co znaczy scenarzysta filmowy, początkowo dokumentalista, jeden z głównych artystów nowoczesnej kinematografii i kina autorskiego, przedstawiciel tak zwany Nowej Fali w kinematografii światowej, tworzył filmy anakreont z teos.
Wyraz Agnostycyzm:
Co znaczy głoszące niemożność poznania rzeczywistości pozazmysłowej; znaczy odrzucenie poznawalności bytów niematerialnych, rezygnację z metafizyki jako edukacji, zwłaszcza zaś uznanie rozumowego poznania Boga anakreont z teos.
Wyraz Architektura:
Co znaczy kształtowania i organizowania przestrzeni w formach mających na celu zaspokojenie potrzeb materialnych i duchowych człowieka; dotyczy kształtowania budynku, jego otoczenia, układów przestrzennych anakreont z teos.
Wyraz Anapest:
Co znaczy antycznej mającej postać sylabiczno-iloczasową stopa stosowana w pieśniach marszowych, a później przeważnie w tragedii gr. w pieśniach chóru albo w partiach lirycznych; 2) w wierszu sylabicznym stopa anakreont z teos.
Wyraz Arabeska:
Co znaczy geometryczny, ornamentowy motyw roślinny złożony z kwiatów, pąków, owoców, liści rozwijających się pośród linii tworzących pnącza, pędy, gałązki; a. wywodzi się ze sztuki antycznej i anakreont z teos.