Czy przydatne?

Co to jest Anadiploza

Co oznacza ANADIPLOZA: figura retoryczna polegająca na rozpoczynaniu nowego zdania, członu albo wersu jednym z ostatnich wyrazów zdania poprzedniego (na przykład w wierszu
E. Lipskiej Szyby). Zobacz konkatenacja

Czym jest anadiploza znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Ambalage:
Co znaczy sztuce współcz. związana z opakowywaniem, zasłanianiem, okrywaniem elementów, fragmentów architektury, natury. Największe a. tworzy G. Christo, jego opakowania budynków, wybrzeży, wąwozów, a nawet anadiploza.
Wyraz Aktorska Sztuka:
Co znaczy widowiskowej polegająca na tworzeniu postaci scenicznej w teatrze, filmie, telewizji (także w radiu). Aktor może posłużyć się tekstem, mimiką, gestem, ruchem, charakteryzacją, kostiumem, a w anadiploza.
Wyraz Anakreontyk:
Co znaczy głoszący pochwałę radości życia i niezależności od dóbr materialnych, charakteryzujący się żartobliwym dystansem wobec zdarzeń poważnych, konwencjonalną grą miłosną, powtarzalnością motywów anadiploza.
Wyraz Awangardowych Postaw Cechy:
Co znaczy awangardowych można dostrzec charakterystyczne postawy awangardy jako zjawiska społ.-artystycznego, występujące w różnej konfiguracji i nasileniu: nowatorstwo - wyprzedzanie obecnego, poszukiwanie anadiploza.
Wyraz Arkadia K. Nieborowa:
Co znaczy pałacowo-ogrodowy na założeniu osiowym, którego ośrodkiem jest pałac zbudowany w latach 1690-96 poprzez Tylmana z Gameren, przebudowany nareszcie XVIII w. w stylu klasycystycznym, oprócz tego stajnie anadiploza.