Czy przydatne?

Co to jest Literacka Aluzja

Co oznacza ALUZJA LITERACKA: sama a. znaczy niewyraźne, zawoalowane napomknienie o kimś albo o czymś. Temu obiegowemu pojmowaniu aluzyjności nie zawsze odpowiada świadome nawiązywanie autora do innego utworu, odwoływanie się do erudycji odbiorcy dzieła lit., który dopiero przez kontekst dzieła przywołanego może uchwycić fundamentalną intencję utworu; chwyt stylistyczny, sposób odwołania do stylu lit. konkretnego utworu, cytatu, stylu pisarza, epoki lit. bądź postaci. A.l. definiuje z precyzją K. Górski: "jeśli tekst B (chronologicznie późniejszy) operuje nawiązaniem do tekstu A (wcześniejszego) jako środkiem wyrazu, to mamy wtedy do czynienia ze zjawiskiem aluzji literackiej". A.l. obecna jest szczególnie obficie w lit. romantycznej, eksponując powiązania z dziełem konkretnego artysty (na przykład Dante, Kochanowski, Szekspir, Byron), z wybraną tradycją lit. gr.-rzym. i bibl. W Panu Tadeuszu są liczne cytaty z Homera, Wergiliusza, Tassa; w Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego odwołania do podniosłego stylu Biblii; u J. Słowackiego bogactwo skojarzeń aluzyjnych odnajdujemy w utworach stanowiących kontynuację Konrada Wallenroda i Dziadów albo polemikę z przeciwnikami (Kordian, Anhelli, Beniowski); zasygnalizowaną a. w tytule zawiera dramat Z. Krasińskiego Nie-Boska komedia, w twórczości Norwida Zwolon i Quidam

Czym jest aluzja literacka znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Adresat Dzieła Literackiego:
Co znaczy czytelnik albo odbiorca, dla którego autor przeznaczył swe dzieło; jako a. wirtualny może być także partnerem podmiotu wypowiedzi lit., który w wypadku komunikacyjnej wykonywany jest w dziele. A.d.l aluzja literacka.
Wyraz Antykadencja:
Co znaczy w wersie albo wypowiedzeniu pytającym; sygnał zawieszenia, który zapowiada dalszy ciąg myśli, na przykład Zabrałaś mi leksykon?; częściowe podwyższenie tonu nazywane jest półkadencją aluzja literacka.
Wyraz Anonim Gall:
Co znaczy kroniki Polski, spisanej w jęz. z łaciny Idealnie wykształcony benedyktyn, erudyta sięgający do wzorów klasycznych, do tradycji starożytnej i judeochrześc.; najprawdopodobniej pochodził z terenów aluzja literacka.
Wyraz Alegoreza:
Co znaczy interpretacji tekstu oparta na założeniu, iż prócz sensu dosłownego ma on ukryty sedno właściwy. Użytkowana jest zarówno wobec pojedynczych wyrazów, jak i złożonych wypowiedzi narracyjno-fabularnych aluzja literacka.
Wyraz Anagram:
Co znaczy polegającej na tym, iż wyraz albo wyrażenie utworzono z innego słowa albo wyrażenia wskutek przestawienia liter albo sylab, na przykład Gdyni - nigdy; w literaturze A. Mickiewicz naśladował manierę aluzja literacka.