Czy przydatne?

Co to jest Słowiańskie Alfabety

Co oznacza ALFABETY SŁOWIAŃSKIE: 1) głagolica - najstarszy a.s. zastąpiony cyrylicą; 2) cyrylica (od imienia św. Cyryla) - alfabetyczne pismo słowiańskie oparte na majuskule, powstałe w Bułgarii na przełomie IX i X w., stosowane w części zabytków staro-cerkiewno-słowiańskich; 3) grażdanka - a. oparty na cyrylicy, wprowadzony w Rosji poprzez cara Piotra Wielkiego (1708), stosowany ze zmianami do dziś

Czym jest alfabety słowiańskie znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Abelard Pierre:
Co znaczy pisarz i filozof; odrzucał wiarę w autorytety na rzecz rozumu, rozważał zagadnienia etyki i dogmatyki. Interesująca jest jego korespondencja zarówno o kwestiach teol., jak i własnej biografii; listy alfabety słowiańskie.
Wyraz Arabeska:
Co znaczy geometryczny, ornamentowy motyw roślinny złożony z kwiatów, pąków, owoców, liści rozwijających się pośród linii tworzących pnącza, pędy, gałązki; a. wywodzi się ze sztuki antycznej i alfabety słowiańskie.
Wyraz Antyfraza:
Co znaczy wypowiedzenie, których sedno jest odwróceniem dosłownego znaczenia; realizacja ironii; celem a. jest wyolbrzymienie i wyszydzenie zazwyczaj negatywnej cechy, na przykład Lecz jesteś błyskawiczny! (w alfabety słowiańskie.
Wyraz Andrzejewski Jerzy:
Co znaczy i teatralny, dziennikarz. Pierwsze opowiadanie Wobec czyjegoś życia ogłosił w 1932 r. na łamach dziennika ABC , którego był wówczas recenzentem teatralnym. Należał do sygnatariuszy Listu 34 pisarzy i alfabety słowiańskie.
Wyraz Awangarda:
Co znaczy wiecznych dążeń i działań artystycznych, które wyprzedzają własną epokę; tendencje nowatorskie i eksperymentalne wyróżniające się sprzeciwem wobec istniejących konwencji i porządków, działania alfabety słowiańskie.