Czy przydatne?

Co to jest Alfabet

Co oznacza ALFABET: mechanizm znaków wykorzystywanych do porozumiewania się; 1) a., a więc zbiór liter do pisania, gdzie litery zapisują cząstki dźwiękowe (sylabiczne, spółgłoskowe, głoskowe pismo); 2) a. flagowy - zbiór flag dla oznaczenia liter, cyfr, znaków umownych różniących się kształtem, kolorem, wzorem służącym do porozumiewania się i sygnalizacji morskiej; 3) a. Morsea, gdzie literom i cyfrom są podporządkowane mechanizmy kropek i kresek (albo sygnałów krótkich i długich) wykorzystywanych do przesyłania informacje dzięki światła, dźwięku albo telegraficznie; 4) a. semaforowy - na przykład w żeglarstwie, mechanizm znaków przekazywanych poprzez sygnalistę dzięki dwóch chorągiewek albo skrzydeł sygnalizacyjnych; 5) a. telegraficzny - wykorzystywany do przekazu telegraficznego zestaw kombinacji jednostek elementarnych odpowiadających wszystkim znakom literowym, cyfrowym, interpunkcyjnym; 6) a. Braillea (pismo niewidomych) - mechanizm pisma dotykowego, składający się z 63 wypukłych znaków, stworzony poprzez L. B. w latach 1824-40 jako kontynuacja prac rozpoczętych w XVIII w. poprzez V. Haya

Czym jest alfabet znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Aryman:
Co znaczy zła, ciemności i zniszczenia; duch-niszczyciel, wódz demonów, odpowiednik chrześc. Szatana. Przeciwieństwem A. jest Ormuzd (Spenta Minju) - duch-stworzyciel, bóg dobra i światłości; wedle wierzeń ma alfabet.
Wyraz Alberti Leone Battista:
Co znaczy rzeźbiarz, rysownik, teoretyk sztuki wczesnego renesansu, humanista i uczony zajmujący się prawem, filozofią, poezją, muzyką; najsilniej związany z Florencją. W traktatach O malarstwie, O rzeźbie, O alfabet.
Wyraz Adam I Ewa:
Co znaczy judeochrześc. pierwsi ludzie, rodzice rodu ludzkiego. Wg Biblii (Rdz 1,1 - 2,4) Bóg stworzył z mułu na swe podobieństwo - mężczyznę Adama i tchnął w niego życie. By nie czuł się samotny, wyjął z alfabet.
Wyraz Apoftegmat:
Co znaczy powiedzenie, pouczająca przypowieść ( parabola), regularnie nawiązujące do przysłów; nazywany także facecją, anegdotą. Najstarszy zestaw a. pochodzi z I i II w. (Plutarch). Gatunek ten uprawiał alfabet.
Wyraz Autonomia Sztuk:
Co znaczy Ogromnej Reformy Teatru jedno z głównych założeń reformatorów ( E. Craiga, A. Appii) postulujących autonomiczność sztuki teatru (niezależność od dramaturgii i innych ograniczeń) i reżysera jako alfabet.