Czy przydatne?

Co to jest Battista Leone Alberti

Co oznacza ALBERTI LEONE BATTISTA: wł. architekt, rzeźbiarz, rysownik, teoretyk sztuki wczesnego renesansu, humanista i uczony zajmujący się prawem, filozofią, poezją, muzyką; najsilniej związany z Florencją. W traktatach O malarstwie, O rzeźbie, O sztuce budowania zawarł całą ówczesną wiedzę o sztuce, rozszerzoną o swoje poglądy wynikające z aktywnej praktyki i refleksji twórczej. Dzieła A. wywarły ogromny wpływ na postęp sztuki renesansowej: proponował poznawanie dzieł antyku, postulował harmonię kompozycji, dopasowywanie formy do treści (tematu). Pierwszy w czasach nowożytnych opisał zasady perspektywy w malarstwie i proporcji ciała ludzkiego w rzeźbie, właściwe z antycznym kanonem Witruwiusza. Po raz pierwszy w architekturze nowożytnej (kościół San Francesco zw. Tempio Malatestiano) zastosował model rzym. łuku triumfalnego i spiętrzył w fasadzie Palazzo Rucellai we Florencji różne porządki architektoniczne (toskański, joński, kompozytowy). Stworzył także prekursorski (użytkowany potem w baroku) typ wnętrza kościelnego o otwartych na nawę kluczową kaplicach. Zobacz także: kanon, perspektywa, Francesca Piero della, architektura

Czym jest Alberti Leone Battista znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Antyczne Tradycje:
Co znaczy kulturowa antyku gr.-rzym., fundament aktywności twórczej w obrębie basenu Morza Śródziemnego. A.t. w europ. średniowieczu znana była wyłącznie dzięki tłumaczeniom, komentarzom i naśladownictwom z alberti leone battista.
Wyraz Arka Noego:
Co znaczy poprzez Noego dla ocalenia ludzkości przed katastrofą potopu; warunkiem wstąpienia do a. była wiara i ufność Bogu. W Księdze Rodzaju znajduje się precyzyjny opis konstrukcji a.N. (6, 14-16). Motyw alberti leone battista.
Wyraz Allonim:
Co znaczy lit.; bazuje na zastosowaniu poprzez autora nazwiska innej, współcześnie żyjącej osoby (na przykład Z. Krasiński wydał swe utwory pod nazwiskiem piszącego przyjaciela i wydawcy K. Gaszyńskiego alberti leone battista.
Wyraz Aleksandreidy:
Co znaczy prozatorskie albo wierszowane, nawiązujące w swej tematyce do wypraw Aleksandra Macedońskiego zw. Ogromnym (IV w. przed naszą erą); fakty biograficzno-hist. z jego życia występują w okolicy wątków alberti leone battista.
Wyraz Architektura Ogrodowa:
Co znaczy kompozycyjne, dekoracyjne i użytkowe założeń ogrodowych, między innymi budowle użytkowe (oranżerie, holendernie, kawiarnie), budynki mieszkalne (pawilony, altany), ciągi komunikacyjne (mosty, bramy alberti leone battista.