Czy przydatne?

Co to jest Afiks

Co oznacza AFIKS: cząstka słowotwórcza wyrazu, dzięki której tworzone są nowe wyrazy albo ich formy gramatyczne. Odznacza się a. słowotwórcze, na przykład dom, dom-ek, stawiać, przed-stawiać, i a. fleksyjne, na przykład kot-a, sadz-isz. W zależności od położenia względem rdzenia a. dzielimy na: prefiksy (przedrostki poprzedzające wyrazy), na przykład roz-
-myślać; sufiksy (przyrostki występujące po rdzeniu), na przykład biel-izna, i infiksy (wrostki wstawiane do wnętrza rdzenia), nie występujące we współczesnej polszczyźnie, ich ślady można zaobserwować na przykład w wyrazie si-ą-dę. Zobacz budowa słowotwórcza wyrazu

Czym jest afiks znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Ananke:
Co znaczy bogini przeznaczenia, wyznaczająca los bogów i ludzi; z gr. ananke = to, co ma być, konieczność, z łaciny fatum afiks.
Wyraz Antropocentryzm:
Co znaczy sytuująca człowieka w centrum Wszechświata, wedle której jednostka stanowi ośrodek i cel; odznacza się a. aksjologiczny: jednostka jest wartością bezwzględną, stanowi pkt. wyjścia wszystkich innych afiks.
Wyraz Artykuł:
Co znaczy wypowiedź na tematy polit., socjol., nauk. i kult., gdzie autor podporządkuje sedno postawionej we wstępie tezie (albo tezom); a. nie narzuca reguł, nie ma ściśle ustalonych wskaźników gatunku afiks.
Wyraz Arkadia K. Nieborowa:
Co znaczy pałacowo-ogrodowy na założeniu osiowym, którego ośrodkiem jest pałac zbudowany w latach 1690-96 poprzez Tylmana z Gameren, przebudowany nareszcie XVIII w. w stylu klasycystycznym, oprócz tego stajnie afiks.
Wyraz Akwatyczne Motywy:
Co znaczy powiązane z żywiołem wodnym (jeziora, źródełka, rzeki, morze), szczególnie używane w XIX-wiecznej literaturze pod wpływem romantycznego uznania niezależności fenomenów natury od człowieka. W afiks.