Czy przydatne?

Co to jest Absolutyzm

Co oznacza ABSOLUTYZM: 1) stanowisko filoz. uznające, iż wartości, na przykład dobro, piękno, prawda, mają charakter absolutny, tzn. niezmienny, niezależny ani od społeczeństwa, ani od jednostki; 2) wg Monteskiusza to ustalenie formy niczym nie ograniczonych rządów jednostki. W momencie oświecenia a. oświecony był próbą połączenia nieograniczonej niczym władzy z poglądami głoszonymi poprzez filozofów tej epoki (między innymi Hobbes, Leibniz, Wolff, Wolter)

Czym jest absolutyzm znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Art Brut, Sztuka Surowa:
Co znaczy wykorzystuje materiały naturalne, na przykład liście, kawałki drewna, piasek zmieszany z farbą, etc absolutyzm.
Wyraz Apollinaire Guillaume, Właśc. Wilhelm Apolinaris Kostrowicki:
Co znaczy teoretyk sztuki związany z ruchem franc. awangardy lit. początku XX w. W 1900 r. zamieszkał w Paryżu, gdzie stał się czołową postacią cyganerii skupionej w dzielnicach Montmartre i Montparnasse. Jako absolutyzm.
Wyraz Anegdota:
Co znaczy z wyrazistą pointą, żartobliwe, satyryczne, refleksyjne, przedstawiające epizod z życia znanej postaci współcz. albo hist.; gat. prozy narracyjnej, żyjący w tradycji pisanej i ustnej. Prototypem absolutyzm.
Wyraz Alfabet Muzyczny:
Co znaczy 8 (początkowo 7) liter z łaciny, którymi znaczy się w obrębie oktawy następne dźwięki skali diatonicznej. Jest związany z notacjami adaptującymi pismo literowe do celów muzycznych. Wywodzi się z absolutyzm.
Wyraz Achmatowa Anna, Właśc. A. Gorienko:
Co znaczy młodości związana z akmeizmem. Debiutowała w 1912 r. tomikiem poetyckim Wieczór, dalej pojawiły się Różaniec (1914), Wojna i rok (1917), Ziele przydrożne (1921), Anno Domini MCMXXI (1922) i in. W absolutyzm.