Czy przydatne?

Słownik Termodnamiki Zasada Druga

Co oznacza DRUGA ZASADA TERMODNAMIKI: To jest zasada, która stwierdza, Iż w układzie izolowanym (a więc w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie mechanizmy zachodzą w kierunku wzrostu entropii: S2 > S1, ΔS = S2 − S1 ≥ 0, gdzie S1 i S2 to wartości entropii układu adekwatnie przed i po zajściu procesu. Znaczy to, Iż układ przechodzi od stanu mniej prawdopodobnego (uporządkowanego) do stanu bardziej prawdopodobnego (chaotycznego). Druga zasada termodynamiki może być również sformułowana na trzy inne metody: Ciepło nie może samoistnie przepływać od ciała o niższej temp. do ciała o wyższej temp.. Nie jest możliwe zbudowanie silnika, który kompletnie zamieniałby ciepło na pracę. Sprawność każdego silnika cieplnego jest mniejsza od sprawności doskonałego silnika cieplnego

Czym jest Druga zasada termodnamiki znaczenie w Słownik fizyka D .

Wyjaśnienie Drugie Prawo Kirchoffa:
Co to jest Drugie prawo Kirchhoffa mówi, Iż suma napięć na wszystkich elementach obwodu elektrycznego jest równa napięciu źródła: U1 + U2 + U3 + ... + Un = Uz druga zasada termodnamiki.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Ruch Obrotowy Bryły Sztywnej:
Co to jest wektor ?Xączący środek obrotu z wektorem siły.Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m]. Okres siły to wektor, którego wartość obliczamy wg wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Kierunek wektora momentu siły jest druga zasada termodnamiki.
Wyjaśnienie Definicje Podstawowych Wielkości Opisujących Przepływ Prądu Stałego:
Co to jest A], wyraża prędkość przepływu ładunku poprzez przekrój poprzeczny przewodnika.Natężenie mierzymy dzięki amperomierza, który włączamy do obwodu szeregowo. Jego opór powinien być min.. Natężenie prądu druga zasada termodnamiki.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Pole Grawitacyjne:
Co to jest grawitacyjnego – γ Natężenie pola w danym punkcie wyraża siłę działającą na jednostkową masę umieszczoną w tym punkcie:Natężenie jest wektorem, który ma kierunek i zwrot taki sam jak siła F .Wartość druga zasada termodnamiki.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Fizycznych Opisujących Cieplne Właściwości Substancji:
Co to jest °C] + 273,15 [K]Wzór ten jest tylko sposobem przeliczania skali i z formalnego punktu widzenia nie jest on prawidłowy. Temp. jest wielkością,która zależy od średniej energii kinetycznej druga zasada termodnamiki.