Czy przydatne?

Słownik Termodnamiki Zasada Druga

Co oznacza DRUGA ZASADA TERMODNAMIKI: To jest zasada, która stwierdza, Iż w układzie izolowanym (a więc w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie mechanizmy zachodzą w kierunku wzrostu entropii: S2 > S1, ΔS = S2 − S1 ≥ 0, gdzie S1 i S2 to wartości entropii układu adekwatnie przed i po zajściu procesu. Znaczy to, Iż układ przechodzi od stanu mniej prawdopodobnego (uporządkowanego) do stanu bardziej prawdopodobnego (chaotycznego). Druga zasada termodynamiki może być również sformułowana na trzy inne metody: Ciepło nie może samoistnie przepływać od ciała o niższej temp. do ciała o wyższej temp.. Nie jest możliwe zbudowanie silnika, który kompletnie zamieniałby ciepło na pracę. Sprawność każdego silnika cieplnego jest mniejsza od sprawności doskonałego silnika cieplnego

Czym jest Druga zasada termodnamiki znaczenie w Słownik fizyka D .


Wyjaśnienie Definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu
Co to jest Moment – T [s] Moment to czas, gdzie zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr. Częstotliwość – f.
Wyjaśnienie Dyfrakcja
Co to jest Promienie światła rozchodzą się po liniach prostych, ale przechodząc poprzez małe otwory ulegają ugięciu, a więc dyfrakcji. Dyfrakcja, jako zdarzenie typowe.
Wyjaśnienie Definicje podstawowych wielkości opisujących przepływ prądu stałego
Co to jest Natężenie prądu I [A], wyraża prędkość przepływu ładunku poprzez przekrój poprzeczny przewodnika.Natężenie mierzymy dzięki amperomierza, który włączamy do.
Wyjaśnienie Drugie prawo Keplera
Co to jest Linia łącząca Słońce z planetą zakreśla w równych odcinkach czasu równe pola wewnątrz orbity. Jeśli czas, w jakim planeta przemieściła się z punktu A do B jest.
Wyjaśnienie Definicje wielkości opisujących ruch
Co to jest Przemieszczenie to wektor ?Xączący początkowe i końcowe położenie ciała. Jako rozmiar wektorowa przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość. Jego wartość.