Definicja: Dyfuzyjne spalanie

Czy się przydało?

- reakcja łączenia substancji palnej z tlenem, która zależy tylko od czasu koniecznego dla zaistnienia fizycznego kontaktu tlenu z ciałem palnym.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę S

A te pojęcia znasz?

  • ELEWACJA » zewnętrzne ściany budynku wraz z występującymi na nich elementami
  • STREFA POŻAROWA » to przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar
  • RETENCJA » czasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód lub ścieków w zbiorniku, w
  • LOKALIZACJA POŻARU » powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie

Co znaczy SPALANIE DYFUZYJNE? opis

Szkolenia BHP, okresowe.