Czy przydatne?

Definicja ALARM FAŁSZYWY Z INSTALACJI WYKRYWANIA

Co oznacza ALARM FAŁSZYWY Z INSTALACJI WYKRYWANIA: zgłaszane poprzez instalacje wykrywania pożaru albo innych zagrożeń, wywołane zadziałaniem czujników z takich przyczyn, jak zwłaszcza: odbłyski światła, dostanie się chwilowe dymu do czujek, wada techniczna czujki, zbyt niski próg alarmu czujki, prowadzone prace powodujące stworzenie dymów albo oparów albo z ręcznych ostrzegaczy pożaru nie wymagające podjęcia działań ratowniczych poprzez podmioty mechanizmu albo inne jednostki ochrony przeciwpożarowej

Czym jest ALARM FAŁSZYWY Z INSTALACJI znaczenie w Słownik definicji A .