Czy przydatne?

Co to jest Liczba

Co oznacza LICZBA: dla większości kultur l. jest nosicielem symboliki owielkim bogactwie znaczeń; kategoria gramatyczna l. jest wspólna odmiennym częściom mowy; wgramatycznym znaczeniu l. to jeden zszeregów form fleksyjnych, jest to przypadków wdeklinacji iosób wkoniugacji, zróżnicowanych wzależności od tego, czy element jest jeden, czy tych elementów jest więcej, stąd rozróżniamy formy l. pojedynczej (na przykład mały Wicuś skacze, kogut pieje) i formy l. mnogiej, oznaczającej wielość, zestaw elementów (na przykład żółte kaczeńce kwitną). Wybrane rzeczowniki mają tylko formę l.mn. (na przykład wybrane nazwy geograficzne Beskidy, Bieszczady); wjęz. staropolskim istniała również do XVI w. l. podwójna (dualizm), na przykład dwie słowie, dwie lecie; ślady l. podwójnej są obecne wodmianie rzeczowników: oczy, uszy, które wdopełniaczu l.mn. mają formy oczu // ócz, uszu // uszów iwnarzędniku l.mn. oczyma // oczami, uszyma // uszami. Wczasownikach formy l. podwójnej występują dziś już tylko wgwarach: weźta, idźta, chodźta

Czym jest liczba znaczenie w Słownik pisownia L .