Czy przydatne?

Co to jest Jan Łaski

Co oznacza ŁASKI JAN: znakomity działacz reformacji, mecenas kultury. Syn wojewody sieradzkiego, synowiec prymasa Jana Łaskiego. Starannie wykształcony, w1521 dostał święcenia kapłańskie. Wlatach 1524-26 przebywał wParyżu, Padwie iw Bazylei uErazma zRotterdamu. Wielbiciel ipropagator jego myśli, odkupił bibliotekę Erazma występując zinicjatywą pośmiertnego wydawania dzieł Mistrza. W1538 zerwał zkatolicyzmem, osiedlił się wEmden (Dolna Saksonia), gdzie wgminie protestanckiej wprowadził nowatorski przymus edukacji szkolnej, od 1550 wLondynie był zarządcą gminy cudzoziemskiej, którą zorganizował wg własnego projektu. Wswoich działaniach reformatorskich, zwalczany poprzez katolików, dążył do zjednoczenia wszystkich wyznań protestanckich. W1556 poprzez Frankfurt, Wittenbergę iWrocław wrócił do Polski. Uczestniczył wpracach nad przekładem Biblii brzeskiej. Autor pism rel. ilistów. Pamiętnik swojej działalności wAnglii ogłosił pod nazwiskiem przyjaciela J.
Utenhovea Simplex et fidelis narratio (Bazylea 1560)

Czym jest Łaski Jan znaczenie w Słownik pisownia Ł .