Co to jest Kolokwializm

Czy się przydało?

» element jęz. potocznego, mówionego, składni kolokwialnej, którą posługujemy się wżyciu codziennym, nie dbając odobór słów, zwrotów ijej konstrukcję; k. występuje często wutworach prozatorskich jako element stylizacji wdialogach bohaterów; wliryce stosowany jako środek ekspresji, szczególnie wmiędzywojniu wtwórczości skamandrytów, zwł. J. Tuwima, także uK. I. Gałczyńskiego, M. Białoszewskiego.

Inne pojęcia o języku polskim na literę K

Język polski w szkole:

  • ibidem » tamże; formuła używana wprzypisach do tekstu (np. rozprawy, szkicu
  • humaniora » nauki humanistyczne zajmujące się człowiekiem ijego działaniem, takie
  • kosmogonia » pogląd rel., nauk., filoz., także utwory lit., których przedmiotem

Co oznacza kolokwializm?

Co to znaczy kolokwializm.