Czy przydatne?

Co to jest Jerzy Grotowski

Co oznacza GROTOWSKI JERZY: w najwyższym stopniu znany na świecie artysta pol. teatru współcz. Działalność reżyserską zaczął wkońcu lat 50. wKrakowie, gdzie wraz zL. Flaszenem stworzył awangardowy teatr. W1959 objął Teatr 13 Rzędów wOpolu, zorganizowany na prawach zawodowego teatru eksperymentalnego. Wtedy zaczął zG. współpracę J. Gurawski. WOpolu powstały spektakle Siakuntala (1960), Dziady (1961), Kordian (1962), Akropolis (gdzie stroną plastyczną zajął się J. Szajna; od 1962 5 wersji); Tragiczne dzieje doktora Fausta (1963). Poszukiwania G. szły wstronę teatru ubogiego (bez inscenizacji, dekoracji iśrodków), poszukiwania istoty teatru poprzez "badanie techniki duchowej ikompozycji aktora" (Ku teatrowi ubogiemu, 1965). W1965 G. wraz zzespołem przeniósł się do Wrocławia, gdzie teatr przyjął nazwę "Laboratorium". Powstały tu Książę niezłomny (Iwersja 1965) iApocalypsis cum figuris (I wersja 1968). G. zakwestionował tradycyjne przedmioty teatru, rolę tekstu dramatycznego, konstrukcję scenariusza i miejsce ifunkcję aktora wprzedstawieniu. Jego teatr stał na pograniczu sztuki, obrzędu, rytuału. We wszystkich spektaklach G. ważną funkcję teatrogenną tworzyła, przeobrażana każdorazowo, architektura przestrzeni teatralnej, której współtwórcą był J. Gurawski. G.nawiązywał do doświadczeń ogromnych reformatorów teatru zpoczątku wieku ( Stanisławskiego i Artauda), dołożył doświadczenia swoje wynikające ze spotkania zteatrami Dalekiego Wschodu. Poszukiwał nowych rozwiązań teatralnych stawiając wysokie wymogi wpracy aktora nad sobą, wtechnice łączącej spontaniczność zwielką dyscypliną. Widział źródła iposzukiwania teatru odkrywane przez możliwości człowieka, aprzez teatr odkrywane granice ludzkiej świadomości. Wlatach 70. G. koncentrował się na tworzeniu teatru - spotkania (Święto, 1972) realizując zzespołem aktorów istażystów zcałego świata działania Ule, Drzewo ludzi, Special Project, Staże robocze. Od 1982 G.przebywał za granicą, początkowo wStanach Zjednoczonych prowadząc wykłady teatralne, od 1986 osiadł wPontederze we Włoszech, gdzie kierował Centrum Poszukiwań Artystycznych, zajmując się między innymi kulturami archaicznymi. Od 1997 prowadził wykłady zantropologii teatru wCollge de France wParyżu. Zobacz także Teatr Laboratorium

Czym jest Grotowski Jerzy znaczenie w Słownik pisownia G .