Czy przydatne?

Co to jest Julio Cortazar

Co oznacza CORTAZAR JULIO: poeta argent., poprzez znaczącą część życia mieszkający we Francji; jeden z czołowych przedstawicieli nowatorskiej prozy latynoamer.; cechowała go nadzwyczajna wyobraźnia, interesował się malarstwem abstrakcyjnym i muzyką awangardową. Autor opowiadań Tajemna broń (1959), Opowieści o kronopiach i famach (1962), Dla wszystkich ten sam ogień (1966), przedstawiających wyobcowanie człowieka. Powieści C., nacechowane fantastyką obrazowania i nadzwyczajnie skomplikowanym układem czasu i przestrzeni, są także próbą eksperymentowania z narracją i językiem, a jego Gra w klasy (1963) przyczyniła się do światowego sukcesu literatury iberoamerykańskiej. Metoda czytania utworu, jaką proponuje autor, jest bliska zasadom aleatoryzmu, z kolei treść i sposób jej ujęcia mają charakter manifestu filoz. i lit. autora. Znaczenie twórczości C. ugruntowały następne powieści Podręcznik dla Manuela (1973), Ośmiościan (1974) i Nieszpory (1982); współtwórca scenariusza do głośnego filmu M. Antonioniego Zwiększenie

Czym jest Cortazar Julio znaczenie w Słownik pisownia C .