Czy przydatne?

Co to jest Franciszek Fryderyk Chopin

Co oznacza CHOPIN FRYDERYK FRANCISZEK: kompozytor i pianista, uczeń między innymi J. Elsnera. Wprowadził do światowej muzyki poważnej utwory oparte na folklorze pol. i muzyce ludowej (Mazowsza, Kujaw, Małopolski), między innymi Rondo a la Mazur, Rondo a la Krakowiak, mazurki i polonezy, charakterystyczne szczególnie dla pierwszego okresu twórczości (do 1830). Od 1831 r. Ch. przebywał za granicą, najczęściej w Paryżu; koncertował w Czechach, Niemczech, Anglii, zdobył europ. sławę; potem poświęcił się raczej kompozycji i pracy dydaktycznej. Poznał między innymi C. Norwida, N. Paganiniego, R. Schumanna, F. Mendelssohna,
F. Liszta; przyjaźnił się z E. Delacroix, z poetką George Sand (poprzez pewien czas towarzyszką życia Ch.). Tworzył raczej kompozycje fortepianowe; w momencie dojrzałym, gdy skrystalizował się charakterystyczny dla Ch. styl o pogłębionych formach wyrazu, powstały mazurki, walce, polonezy. Ch. wprowadził mocne akcenty dramatyczne i kontrasty nastroju o sporym ładunku emocjonalnym; między innymi 12 etiud, 24 preludia, 2 nokturny, sonaty. W ostatnim, dojrzałym okresie twórczości (po 1839) Ch. łączy bogate treści emocjonalne z mistrzostwem formy. Powstają wtedy charakterystyczne utwory inspirowane tradycjami folklorystycznymi, o specyficznej melodyce kantylenowej z wzbogaconą harmoniką (między innymi wyzyskujące właściwości tonalne - współbrzmienia pol. muzyki ludowej), stosował rubato, polimetię, polirytmię. Dokonał modyfikacji sonaty, etiud, preludiów; wprowadził stylizację; powstały zarówno formy klasyczne wieloczęściowe (Sonata h-moll, Sonata b-moll) i jednoczęściowe (Ballada f-moll, Polonez fis-moll i As-dur, Barkarola), otwierające nowe perspektywy europ. muzyki postromantycznej

Czym jest Chopin Fryderyk Franciszek znaczenie w Słownik pisownia C .